EmSite Telco – etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä tietoliikennetiloille

EmSite Telco on seuraavan sukupolven etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä tietoliikennetiloille. Se hyödyntää modernia teknologiaa ja joustavaa arkkitehtuuria, jotka mahdollistavat miehittämättömien teknisten tilojen optimoidun ylläpidon ja energianhallinnan. Järjestelmä on joustava, skaalautuva ja turvallinen.

EmSite tarjoaa kokonaisvaltaisen ja reaaliaikaisen näkymän kaikille miehittämättömille teknisille tiloillesi. Se tarjoaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ylläpitoon, optimointiin, energianhallintaan, elinkaarisuunnitteluun ja etätarkastuksiin.­­­

EmSite yhdistää kohteiden eri datalähteet – kuten voimalaitteet, jäähdytys ja ilmanvaihtojärjestelmät, olosuhdetiedot, mahdollisen turvajärjestelmän, valvontakamerat – ja analysoi niiden pohjalta kohteen tilaa reaaliajassa. Em360-virtuaalikierros antaa käyttäjille mahdollisuuden sijoittaa tilan tiedot kontekstiinsa ja siten ymmärtää syvällisesti, mitä tilassa tapahtuu. Nykyaikaiset rajapinnat takaavat sujuvan integroinnin asiakkaan olemassa olevaan arkkitehtuuriin.

YouTube

Mikä on Emsite Telco?

EmSite Telco on seuraavan sukupolven etävalvonta- ja ohjausjärjestelmä tietoliikennetiloille.
Emsite Telco

Miksi EmSite Telco?

Etävalvonta ja -hallinta nykyaikaisella tekniikalla toteutettuna tarjoaa turvallisen ja tehokkaan perustan ylläpitää toimintaa.

Älykkäät hälytykset ja reaaliaikainen analytiikka mahdollistavat huoltokustannusten pienenemisen, asiakkaisiin vaikuttavien vikojen vähenemisen, laitteiden elinkaarten pitenemisen sekä riskien vähenemisen tilan omistajalle.

Säästöä energiakustannuksissa voidaan saavuttaa EmSiten avulla monin tavoin. Reaaliaikaiset energiankulutustiedot luovat perustan tehokkaalle energianhallinnalle. Eri vuokralaisten energiankäytön monitorointi antaa tilan omistajalle mahdollisuuden jakaa sähkölaskun tarkasti vuokralaisten välillä. EmSite mahdollistaa tilan varavoima-akustojen hyödyntämisen sähkön spot-hinnan optimoinnissa tai kysyntäjoustomarkkinoilla.

Helposti ymmärrettävä dokumentaatio Em360-virtuaalikierroksen avulla mahdollistaa virtuaaliset tilatarkastukset, etänä tapahtuvan asennusten ja ylläpidon suunnittelun sekä kattavan analyysin tilan kunnosta ja toimintatilasta.

Kustannustehokas tunkeutumisen havaitseminen ja valvonta voidaan toteuttaa EmSite-alustalle käyttämällä samaa liitettävyyttä ja laitteistoa, jota käytetään muiden tietolähteiden yhdistämisessä. Valvontakamerat voidaan integroida helposti EmSite-käyttöliittymään.

Älykäs analytiikka antaa tilojen omistajille arvokasta tietoa sen elinkaaresta ja investointien suunnittelusta, jota voidaan käyttää tulevien investointien tehostamiseksi.

Tulevaisuuden kestävä, joustava arkkitehtuuri ja liitettävyys luo perustaa tilan omistajien tulevaisuuden kehittämistyölle ja uusille liiketoimintamahdollisuuksille

Pyydä esittely!

    Joonas Koivuniemi
    Head of Enersense Digital