Avoin työpaikkaAikatauluttaja/ Scheduler

Hae paikkaa
Alue: Olkiluoto, Finland
(julkaistu: 13.01.2022)

Haemme parhaillaan asiakkaamme laitostilahallintaorganisaatioon 1-2 aikatauluttajaa. Työt sijoittuvat Olkiluotoon ja projektin aloitus on mahdollisimman pian. 

Työtehtävät ja vastuualueet:

 • Projektin tarpeiden mukaisten eri aikataulujen ylläpito ja kehitys
 • Erilaisten analyysien, ennusteiden ja raporttien sekä tunnuslukujen laadinta eri sidosryhmille
 • Aikataulumuutosten ennakoiminen, yhteensovittaminen ja konfliktitilanteissa ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen sekä esittäminen
 • Päivittäisiin aikataulu kokouksiin osallistuminen

Odotamme henkilöltä:

 • Soveltuvaa teknistä koulutusta (DI, insinööri)
 • Aikaisempi työkokemus aikataulutuksesta, ydinvoima-alalta tai voimalaitoksen käyttöorganisaatiosta katsotaan eduksi
 • Joustavuutta, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta
 • Taitoa nähdä yksityiskohdat kokonaisuutta unohtamatta
 • Halua oppia ja kehittyä aikataulutuksen ammattilaiseksi
 • Hyviä tietoteknisiä taitoja ja valmiuksia, aiempi kokemus Primaverasta katsotaan eduksi
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja, joiden avulla työskentely niin tiimissä kuin itsenäisestikin kansainvälisessä ja muuttuvassa työympäristössä sujuu helposti

Kielitaito:

 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englanninkielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään. 
—————–
We are currently looking for 1-2 schedulers for our client's facility management organisation.The work will be located in Olkiluoto and the project will start as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Maintenance and development of different schedules according to project needs
 • Developing different analyses, forecasts and reports, as well as key figures for different stakeholders
 • Anticipating, coordinating, finding and presenting solutions to scheduling changes in conflict situations
 • Attending daily schedule meetings

Requirements:

 • Suitable Technical background (M.Sc., Engineer)
 • Previous work experience in scheduling, nuclear sector or the operating organisation of a power plant is considered an advantage
 • Flexibility, initiative, accuracy and diligence
 • Ability to see the details without forgetting the big picture
 • Willingness to learn and develop into a scheduling professional
 • Good IT skills, previous experience with Primavera is considered an advantage
 • Good interaction skills that make it easy to work both in a team and independently in an international and changing work environment

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group’s turnover in 2020 was around EUR 144 million. The pro forma turnover of the Enersense-Empower Group, which was consolidated in 2020, was around EUR 241 million in 2020. The company has around 2,400 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense’s share is listed on Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website for investors can be found at www.enersense.com/investors.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today. 

#clientsproject

Jaa