Avoin työpaikkaHitsausvalvoja/ Welding Supervisor

Hae paikkaa
Alue: Helsinki, Finland
(julkaistu: 18.11.2022)

Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Haemme parhaillaan hitsausvalvojaa Helsinkiin.

Meillä Enersensessä pääset työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa rennossa ja kannustavassa työympäristössä. Tarjoamme sinulle haasteita ja vastuuta, sillä uskomme, että juuri se tekee työnteosta mukavaa ja kehittävää.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Työtehtävät ja vastuualueet: 

 • Hitsaustöiden valvonta työmaalla
 • Hitsaustöiden suorittaminen tarvittaessa: erilaisten materiaalien, mukaan lukien lämmönkestävän teräksen, hitsaus hankalissa kohteissa
 • Piirustusten lukeminen sekä mittauksiin perustuvien kaavojen ja menettelyjen suunnittelu
 • Toimintojen koordinointi osastojen sisällä tai niiden välillä
 • Materiaalien, tuotteiden tai laitteiden tarkastaminen vikojen tai toimintahäiriöiden havaitsemiseksi
 • Sopivan hitsauslaitteen tai -menetelmän määrittäminen vaatimusten perusteella
 • Valmistella komponentit hitsausta varten määräysten mukaisesti
 • Hitsattujen pintojen ja rakenteiden tarkastus virheiden havaitsemiseksi
 • Työskentely korkeiden laatustandardien mukaisesti noudattaen kaikkia turvaohjeita, minimaalisella valvonnalla

Vaatimukset: 

 • Vähintään 5 vuoden todistettu hitsaajakokemus teollisuusympäristössä, mieluiten voimalaitoksissa
 • Vähintään 3 vuoden kokemus hitsausvalvonnasta
 • Erinomainen turvallisuusohjeiden tuntemus ja turvallisuussääntöjen kunnioitus
 • Varmuus käyttää erilaisia hitsaustöihin liittyviä työkaluja ja koneita
 • Aiempaa kokemusta lämmönkestävästä teräshitsauksesta ja paineastioiden hitsauksesta
 • Peilihitsaustekniikan tuntemus
 • Valmius ja halukkuus työskennellä monikansallisessa ympäristössä
 • Joustavuutta ja valmiutta liikkua pääkaupunkiseudun kohteissa
 • Hitsaussertifikaatit
 • Voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulityökortti
 • Palveluhenkinen asenne
 • Voimassa oleva B-ajokortti 
 • Suomen ja englannin kielen taito

Otatko haasteen vastaan? Hae meille työhön, jossa pääset kehittymään työskentelemällä mukavien ja haastavien työtehtävien parissa osana tsemppaavaa työyhteisöä! 

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 
————————-
Join Enersense's brave professionals! We are now looking for a Welding Supervisor to work in Helsinki.

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities, and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Supervising welding works on site
 • Performing welding duties occasionally, when necessary: welding a variety of materials, including heat resistant steel, within complicated sites locations
 • Reading blueprints and drawings, and planning layouts and procedures based on measurements
 • Coordinating operations and activities within or between departments
 • Inspecting materials, products, or equipment to detect defects or malfunctions
 • Determining the appropriate welding equipment or method based on requirements
 • Setting up components for welding according to specifications 
 • Testing and inspecting welded surfaces and structure to discover flaws
 • Working in high quality standards following all safety precautions, with minimum of supervision

Requirements: 

 • At least 5 years of proven welder experience in high standard industrial environment, preferably power plants 
 • At least 3 years of welding supervision experience
 • Excellent safety protocol knowledge and highest respect to safety rules
 • Confidence in using different tools and machinery associated with welding work
 • Previous experience with heat resistant steel welding and pressure vessel welding
 • Knowledge of mirror welding technique   
 • Readiness and willingness to work in multi-national environment 
 • Flexibility and readiness to travel around the sites in the capital area 
 • Welding certifications 
 • Valid occupational health and safety card, and hot work card
 • Service-minded attitude 
 • Valid driving license B 
 • Finnish and English language skills

Will you accept the challenge? Come and create the best customer experiences with us! 

The positions will be filled as soon as suitable applicants are found.

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.

#enersenserecruitment

Jaa