Avoin työpaikkaKoneinsinööri/ Mechanical Engineer

Hae paikkaa
Alue: Olkiluoto, Finland
(julkaistu: 20.12.2021)

Haemme parhaillaan asiakkaallemme koneinsinööriä Olkiluotoon. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian.

Työtehtävät ja vastuualueet: 

 • Laatia teknisiä vaatimusmäärittelyjä ja teknisten ratkaisujen soveltuvuuden arviointia korvaaville laitteille ja varaosille
 • Osallistua erilaisten mekaanisten laitteiden teknisiin selvityksiin ja vaatimustenmukaisuuden arviointeihin sekä tarkastaa laitosdokumentaatiota ja korvaavien varaosien suunnitelmia
 • Osallistua oman tekniikan alan edustajana teknisten työryhmien työskentelyyn ja tarvittaessa toimituksen seuranta- ja tarkastustehtäviin sekä laitetoimittajien ja valmistajien tuote- ja laatuauditointeihin

Vaatimukset:

 • Tehtävään soveltuvaa diplomi-insinöörin tai vastaavaa insinöörin koulutusta konetekniikan alalta 
 • Vahvaa perustekniikan tuntemusta – aiempi työkokemus laitevalmistuksesta (venttiilit, pumput), laitesuunnittelusta tai kunnossapitotehtävistä katsotaan eduksi 
 • Aktiivista, toimeen tarttuvaa, pitkäjänteista ja suunnitelmallista työskentelytapaa
 • Hyvät yhteistyötaidot
 • Motivaatio oppia uutta ja kehittyä työssäsi asiantuntijaksi
 • Hyvää kirjallista osaamista sekä kykyä virallisen tekstin laatimiseen

Kielitaidot: 

 • Suomen ja englannin kielen taito

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa Englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

——————————————————————-

We are currently looking for a Mechanical Engineer for our client in Olkiluoto, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Develop technical requirements specifications and assessment of the suitability of technical solutions for replacement equipment and spare parts
 • Participate in technical studies and conformity assessments of various mechanical devices and check plant documentation and replacement spare part plans
 • Participate as a representative of your own technical field in the work of technical working groups, if necessary, in delivery monitoring and inspection tasks, as well as product and quality audits of equipment suppliers and manufacturers

Requirements:

 • Engineering degree in the field of mechanical engineering
 • Strong knowledge of basic technology, previous work experience in equipment manufacturing (valves, pumps), equipment design or maintenance tasks considered as an advantage
 • Active and systematical way of working
 • Good cooperation skills
 • Motivation to learn new things and develop into a top-level expert in your work
 • Good written skills, ability to write official texts

Languages:

 • Finnish and English skills

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group’s turnover in 2020 was around EUR 144 million. The pro forma turnover of the Enersense-Empower Group, which was consolidated in 2020, was around EUR 241 million in 2020. The company has around 2,400 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense’s share is listed on Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website for investors can be found at www.enersense.com/investors.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today. 

#clientsproject

Jaa