Avoin työpaikkaPintakäsittelyn työnjohtaja/ Foreman for surface treatment

Hae paikkaa
Alue: Pori, Finland
(julkaistu: 14.12.2022)

Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Haemme nyt työnjohtajaa teollisuuden pintakäsittelyprojekteihin Poriin.

Meillä Enersensessä pääset työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa rennossa ja kannustavassa työympäristössä. Tarjoamme sinulle haasteita ja vastuuta, sillä uskomme, että juuri se tekee työnteosta mukavaa ja kehittävää.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidemme tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Tehtävät ja vastuualueet: 

 • Työnjohdolliset tehtävät teollisuuden teräsrakenteiden pintakäsittelyprojekteissa 
 • Vastata projektien ja muiden töiden pintakäsittelytyön työnjohdollisista tehtävistä Enersensen maalaamossa Porissa ja mahdollisesti vaihtuvissa projektikohteissa Suomessa ja Pohjoismaissa
 • Vastata oman tiiminsä työn laadusta, tuottavuudesta ja työturvallisuudesta
 • Työskentelet projektipäällikön tai projektinjohtajan alaisuudessa

Vaatimukset: 

 • Alalle soveltuva koulutus katsotaan eduksi
 • Työkokemusta vähintään 1 vuosi työnjohtotehtävistä
 • Työkokemusta vähintään 3 vuotta pintakäsittelyalan tehtävistä
 • Matkustusvalmius katsotaan eduksi
 • Frosio-pätevyys sekä kansainvälinen työkokemus katsotaan eduksi
 • Suomen tai englannin kielen taito, venäjän kielen taito katsotaan eduksi

Otatko haasteen vastaan? Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 
————————–
Join Enersense's brave professionals! We are now looking for a Foreman for surface treatment to work in Pori. 

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Supervisory tasks in surface treatment projects of industrial steel structures
 • Responsible for the supervisory tasks of surface treatment work for projects and other work at Enersense's paint shop in Pori and possibly in changing project sites in Finland and the Nordic countries
 • Responsible for the quality, productivity and occupational safety of the work of your own team
 • You will work under supervision of the Project Manager

Requirements: 

 • Suitable educational background considered as a benefit
 • At least 1 year of work experience in supervisory tasks
 • At least 3 years of work experience in the field of surface treatment
 • Willingness to travel is considered as an advantage
 • Frosio qualifications and international work experience are considered as benefits
 • Proficiency in Finnish or English language, Russian language skills are considered as an advantage

Will you accept the challenge? The positions will be filled as soon as suitable applicants are found.

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.

#enersenserecruitment

Jaa