Avoin työpaikkaProjektipäällikkö/ Project Managers

Hae paikkaa
Alue: Helsinki, Finland
(julkaistu: 17.10.2022)

Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Haemme nyt useampaa Projektipäällikköä Helsinkiin tai vaihtoehtoisesti muuhun toimipisteeseemme. 

Meillä Enersensessä pääset työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa rennossa ja kannustavassa työympäristössä. Tarjoamme sinulle haasteita ja vastuuta, sillä uskomme, että juuri se tekee työnteosta mukavaa ja kehittävää.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Connectivity-liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme toimittamaan mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluita sekä varmistamaan niiden toimivuuden. Olemme mukana tietoliikenneverkkojen kaikissa elinkaaren vaiheissa vastaten kiinteiden ja langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Työtehtäviä tulevat olemaan: 

 • Toiminta projektipäällikkönä ABC-projektimallin mukaisesti johdettavissa FTTH-projekteissa
 • Vastata nimettyjen projektien johtamisesta, seurannasta ja raportoinnista sekä projektiraporttien koostamisesta, kokousten valmistelusta, yhteenvedoista
 • Osallistua projektikehittämistyöhön
 • Osallistua vahvasti koko projektitoimitusprosessiin yhdessä sisäisen ja ulkoisen organisaation kanssa 

Vaatimukset:

 • Vankkaa kokemusta (+ 5 vuotta) tuotannonohjausjärjestelmien ja raportointityökalujen käytöstä sekä projekteissa toimimisesta 
 • Insinöörin tutkintotodistusta
 • Hyviä kommunikaatiotaitoja
 • Asiakaslähtöistä ajattelutapaa 
 • Hyvää suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa 

Otatko haasteen vastaan? Tule luomaan kanssamme parhaita asiakaskokemuksia! 

Lisätietoja tehtävästä antaa Karoliina Forss, Senior Recruiter, +358 40 191 6343, karoliina.forss@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi.

————————————————–

Join Enersense's brave professionals! We are now looking for several Project Managers to work in Helsinki.

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The open position is in the Connectivity business unit, where we help our customers to deliver mobile and fixed network services and ensure their functionality. We are involved in all phases of the life cycle of telecommunications networks, responsible for the design, construction, and maintenance of fixed and wireless telecommunications networks.

Main tasks for this position: 

 • Acting as a project manager in FTTH projects managed according to the ABC project model
 • Responsible for the management, monitoring and reporting of designated projects, as well as compiling of project reports, preparation of meetings and summaries
 • Participate in project development work
 • Strongly participate in the entire project delivery process together with the internal and external organization

Requirements: 

 • Relevant Engineering Degree
 • Strong experience (+ 5 years) in the use of production control systems and reporting tools, as well as in working on projects
 • Good communication skills
 • Customer-oriented mindset
 • Good oral and written skills in English and Finnish

Will you accept the challenge? Come and create the best customer experiences with us! 

The positions will be filled as soon as suitable applicants are found.

For more information, please contact: Karoliina Forss, Senior Recruiter, +358 40 191 6343, karoliina.forss@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.

#enersenserecruitment

Jaa