Avoin työpaikkaQuality Manager/ Laatupäällikkö

Hae paikkaa
Alue: Odda, Norway
(julkaistu: 30.12.2022)

Join Enersense's brave professionals! We are now looking for a Quality Manager for our  project in Odda, Norway. 

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Maintain and develop system requirements and certificates
 • Develop processes and tools related to quality management
 • Share information about the changing requirements of the operating environment in the organization
 • Assist in the implementation of tendering activities/projects in quality matters
 • The quality manager plays a large and versatile role in the company in cooperation with other professionals

Requirements: 

 • Suitable technical educational background for the position
 • Good experience in quality issues in large projects
 • Work experience in projects related to the construction of industrial plants
 • Knowledge of quality management processes
 • Good communication skills

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.
——–
Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Etsimme parhaillaan laatupäällikköä tulevaan projektiimme Oddassa, Norjassa.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidemme tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Tehtävät ja vastuualueet: 

 • Ylläpitää ja kehittää sertifikaatteja ja järjestelmiä
 • Laadunhallintaan liittyvien prosessien ja työkalujen kehittäminen
 • Jakaa tietoa organisaatiossa toimintaympäristön muuttuvista vaatimuksista
 • Avustaen tarjoustoiminnan/projektien läpivientiä laatuasioissa.  
 • Laatupäälliköllä on yrityksessä iso ja monipuolinen rooli yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa

Vaatimukset: 

 • Tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta 
 • Hyvää kokemusta laatuasioista isoissa projekteissa
 • Työkokemusta teollisuuslaitosten rakentamiseen liittyvissä projekteissa
 • Laadunhallintaprosessien tuntemus
 • Hyviä kommunikaatiotaitoja 

Otatko haasteen vastaan? Tule luomaan kanssamme parhaita asiakaskokemuksia! 

Lisätietoja tehtävästä antaa Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 

#enersenserecruitment

Jaa