Avoin työpaikkaSähköistys- ja automaatioasentaja/ Electrification and Automation Technician

Hae paikkaa
Alue: Helsinki, Finland
(julkaistu: 18.11.2022)

Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Haemme parhaillaan sähköistys- ja automaatioasentajaa Helsinkiin.

Meillä Enersensessä pääset työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa rennossa ja kannustavassa työympäristössä. Tarjoamme sinulle haasteita ja vastuuta, sillä uskomme, että juuri se tekee työnteosta mukavaa ja kehittävää.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Työtehtävät ja vastuualueet: 

 • Aikatauluttaa ja toteuttaa vaativien sähkölaitteiden säännöllisiä huoltoja sekä diagnosoida ongelmia
 • Tunnistaa ja ratkaista ongelmia. Suorittaa kalibrointeja ja korjauksia instrumentteihin, venttiileihin jne. Beamexin kalibrointijärjestelmiä käyttämällä
 • Antaa tietoja päivittäisiin, viikoittaisiin ja kuukausittaisiin raportteihin
 • Luekea mittareita ja automaattisia laitteita tietojen tallentamiseksi
 • Visuaalisesti tarkastaa laitteita havaitakseen toimintahäiriöt, korjaus-, säätö- tai voitelutarpeen
 • Kertoa laitoksen ongelmista ja pitää esihenkilöt ajan tasalla epätavallisista olosuhteista ja vaurioituneista laitteista
 • Diagnosoida käyttölaitteiden toimintahäiriön tai vian syy
 • Noudattaa kaikkia laitoksen menettelyjä, ympäristömääräyksiä ja turvallisuusmenettelyjä. Käyttää tervettä harkintaa päätöksenteossa
 • Kommunikoida esihenkilöille laitoksen laitteiden kunnosta ja suorituskyvystä ja antaa ehdotuksia laitoksen parantamiseksi
 • Muut mahdolliset tehtävät

Vaatimukset: 

 • Sähkö-/ automaatioasentajan koulutus
 • Kykyä ymmärtää sähköautomaation alalla ominaisia menettelyjä ja ohjeita
 • Vähintään 5 vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä
 • Siemens S7:n tuntemus voimalaitosympäristössä
 • Kokemus instrumenttien, venttiilien jne. kalibroinnista sekä Beamex-kalibrointijärjestelmistä katsotaan eduksi 
 • Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmien tuntemus
 • Kokemusta asennusten, mittausten ja painelähettimien asennuksesta
 • Sähkö- ja automaatioon liittyvien turvallisuusmääräysten hyvä tuntemus
 • SFS 6002 ja voimassa oleva työturvallisuuskortti
 • Hyvät tiimityö- ja organisointitaidot
 • Hyvät viestintätaidot
 • Kykyä käyttää voimalaitoksen huoltoon ja korjauksiin liittyviä sähkölaitteita
 • Suomen kielen taito, englannin kielen taito katsotaan eduksi

Otatko haasteen vastaan? Hae meille työhön, jossa pääset kehittymään työskentelemällä mukavien ja haastavien työtehtävien parissa osana tsemppaavaa työyhteisöä! 

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 
————————-
Join Enersense's brave professionals! We are now looking for an Electrification and Automation Technician to work in Helsinki.

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities, and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Schedule and conduct required periodic and corrective maintenance on electrical equipment as well as troubleshooting and diagnosing problems.
 • Identifies and resolves problems. Performs calibrations and repairs to instruments, valves, etc. Using Beamex calibration systems
 • Provide input to required daily, weekly, and monthly reports.
 • Read meters, gauges, or automatic devices to record data 
 • Visually inspects and listens to equipment at periodic intervals to detect malfunctions or need for repair, adjustment or lubrication.
 • Communicate plant issues and keeps the Managers fully informed of unusual conditions, damaged equipment, and current job progress as it relates to facility operations..
 • Diagnose cause of malfunction or failure of operational equipment
 • Follow all plant procedures, environmental regulations, safety procedures. Uses sound judgment in making decisions.
 • Communicate to Supervisors about the condition of the plant equipment and performance, and provide suggestions for plant improvements
 • Other tasks as assigned 

Requirements: 

 • Relevant Electrical / Automation Technician educational background
 • Ability to understand procedures and instructions specific to the area of Electrical Automation 
 • At least 5 years’ work experience in similar tasks
 • Knowledge of Siemens S7 in power plant environment, 
 • Experience with calibrations and repairs to instruments, valves, etc., Experience with Beamex calibration systems is benefit but not a must
 • Knowledge of District heating and cooling systems
 • Experience with installation of fitters measurements and pressure transmitters
 • Good knowledge of Electrical and Automation related safety regulations
 • SFS 6002 certification and valid green card
 • Good teamwork and organizational skills
 • Good communication skills
 • Skilled in using electrical equipment related to Power Plant maintenance and repairs
 • Finnish language skills required, English skills are beneficial 

Will you accept the challenge? Come and create the best customer experiences with us! 

The positions will be filled as soon as suitable applicants are found.

For more information, please contact: Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.

#enersenserecruitment

Jaa