Avoin työpaikkaAutomaatioasentaja/ Automation Technician

Hae paikkaa
Alue: Helsinki, Finland
(julkaistu: 18.11.2022)

Tule mukaan Enersensen rohkeiden ammattilaisten joukkoon! Haemme parhaillaan automaatioasentajia Helsinkiin.

Meillä Enersensessä pääset työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten työtehtävien parissa rennossa ja kannustavassa työympäristössä. Tarjoamme sinulle haasteita ja vastuuta, sillä uskomme, että juuri se tekee työnteosta mukavaa ja kehittävää.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Smart Industry -liiketoimintaan, jossa autamme asiakkaitamme heidän tuotantolaitostensa käyttövarmuuden parantamisessa ja kunnossapidon tehostamisessa. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen, vastaamme asiakkaidensa tuotantolaitosten kokonaiskunnossapidosta ja käyttövarmuudesta sekä tuotamme resurssi- ja urakointipalveluita ja alihankintaketjun hallintapalveluita kotimaisten ja kansainvälisten teollisuushankkeiden tarpeisiin.

Työtehtävät ja vastuualueet: 

 • Aikatauluttaa ja toteuttaa vaativien sähkölaitteiden säännöllisiä huoltoja sekä diagnosoida ongelmia
 • Suorittaa kalibrointeja ja korjauksia instrumentteihin, venttiileihin jne. Beamexin-kalibrointijärjestelmiä käyttämällä
 • Lukea mittareita ja automaattisia laitteita tietojen tallentamiseksi
 • Visuaalisesti tarkastaa laitteita havaitakseen toimintahäiriöt, korjaus-, säätö- tai voitelutarpeen
 • Diagnosoida käyttölaitteiden toimintahäiriön tai vian syy
 • Kommunikoida esihenkilöille laitoksen laitteiden kunnosta ja suorituskyvystä ja antaa ehdotuksia laitoksen parantamiseksi

Vaatimukset: 

 • Sähkö-/ automaatioasentajan koulutus
 • Siemens S7:n tuntemus voimalaitosympäristössä
 • Kokemus instrumenttien, venttiilien jne. kalibroinnista sekä Beamex-kalibrointijärjestelmistä katsotaan eduksi 
 • Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmien tuntemus
 • SFS 6002 ja voimassa oleva työturvallisuuskortti
 • Hyvät tiimityö- ja organisointitaidot
 • Kykyä käyttää voimalaitoksen huoltoon ja korjauksiin liittyviä sähkölaitteita

Otatko haasteen vastaan? Hae meille työhön, jossa pääset kehittymään työskentelemällä mukavien ja haastavien työtehtävien parissa osana tsemppaavaa työyhteisöä! 

Lähetäthän hakemuksesi pian, sillä käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Voit hakea paikkaa myös olemalla yhteydessä suoraan Jonna Katavistoon, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi. 
————————-
Join Enersense's brave professionals! We are now looking for Automation Technicians to work in Helsinki.

At Enersense, you get to work with diverse and interesting tasks in an encouraging work environment. We offer you challenges and responsibilities, because we believe that this is what makes work comfortable and developing.

The position is located in the Smart Industry business division, where we help our customers improve the reliability of their production facilities and improve the efficiency of maintenance. We develop digital solutions to improve productivity. We are responsible for the overall maintenance and reliability of our customers' production facilities, and provide resource and contracting services and subcontracting chain management services for the needs of domestic and international industrial projects.

Main tasks and responsibilities: 

 • Schedule and conduct required periodic and corrective maintenance on electrical equipment as well as troubleshooting and diagnosing problems.
 • Perform calibrations and repairs to instruments, valves, etc. using Beamex calibration systems
 • Read meters, gauges, or automatic devices to record data 
 • Visually inspects and listen to equipment at periodic intervals to detect malfunctions or need for repair, adjustment or lubrication
 • Diagnose cause of malfunction or failure of operational equipment
 • Communicate to Supervisors about the condition of the plant equipment and performance, and provide suggestions for plant improvements

Requirements: 

 • Relevant Electrical / Automation Technician educational background
 • Knowledge of Siemens S7 in power plant environment
 • Experience with calibrations and repairs to instruments, valves, etc., experience with Beamex calibration systems is benefit but not a must
 • Knowledge of District heating and cooling systems
 • SFS 6002 certification and valid green card
 • Good teamwork and organizational skills
 • Skilled in using electrical equipment related to Power Plant maintenance and repairs

Will you accept the challenge? Come and create the best customer experiences with us! 

The positions will be filled as soon as suitable applicants are found. You can also apply by being directly in contact with Jonna Katavisto, Recruiter, +358 44 360 6783, jonna.katavisto@enersense.com

Enersense International Plc is a provider of zero-emission energy solutions. The company is strongly involved in supporting the ongoing energy transition and enabling a zero-emission society. The Enersense Group's turnover in 2021 was around EUR 239 million. The company has around 2,000 employees, and it operates in Finland and internationally in around 40 countries. Enersense's share is quoted on the Nasdaq Helsinki (ESENSE). The company’s website can be found at www.enersense.com.

#enersenserecruitment #Helen #Automation

Jaa