Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|7.9.2022

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 7.9.2022 klo 13.50

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Ensto Invest Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan Ensto Invest Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut 5,22 prosenttiin 7.9.2022. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 850 000 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,22 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,22 - 5,22 16 293 357
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 850 000 5,22
A YHTEENSÄ 850 000 5,22

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Jaa