Taloudellinen ohjeistus

Ohjeistus tilikaudelle 2023:

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Enersensen liiketoimintaympäristön arvioidaan kehittyvän suotuisasti ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Tavoite vuonna 2027Tilanne vuonna 2022
Liikevaihto 500 miljoonaa euroa, josta strategiset kasvuhankkeet 100 MEUR, oma energiantuotanto 100 MEUR ja ydinliiketoiminta 300 MEUR.Konsernin liikevaihto 268 MEUR koostuu pääosin ydinliiketoiminnoista kertyneestä liikevaihdosta.
Käyttökate (EBITDA) 100 miljoonaa euroa, josta strategiset kasvuhankkeet 35 MEUR, oma energiantuotanto 35 MEUR ja ydinliiketoiminta 30 MEUR.Konsernin oikaistu käyttökate 13,7 MEUR.
Päästöttömien ja vähäpäästöisten projektien*) osuus liikevaihdosta 75–80 prosenttia.Päästöttömien ja vähäpäästöisten projektien osuus liikevaihdosta 66 prosenttia.
Oma energiantuotanto yhteensä 600–700 MW.Toistaiseksi ei vielä omaa energiantuotantoa. Maatuulivoiman hankekehitysportfolio kasvoi 8 000 MW:iin (9/2022: 3 000 MW), mikä luo hyvän pohjan myös oman tuotannon kehittämiselle.
Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.Hallitus ehdottaa 4.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan varoja pääomanpalautuksena 0,10 euroa osakkeelta.

*) Enersensen laskema tunnusluku ”Päästöttömien ja vähäpäästöisten projektien osuus liikevaihdosta” ottaa huomioon kaikki ne Enersensen liiketoiminnot, jotka yhtiö on määritellyt EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmässä luokitusjärjestelmäkelpoisiksi. Lisäksi tunnuslukuun lasketaan mukaan Enersensen sellaiset liiketoiminnot, jotka yhtiön arvion mukaan edistävät energiamurrosta ja kasvattavat asiakkaiden liiketoimintojen energiatehokkuutta, mutta eivät tämän hetken arvion mukaan ole luokitusjärjestelmäkelpoisia. Näitä ovat Enersensen ydinvoimaan ja mobiililiiketoimintaan liittyvät sekä LNG-hankkeet. Analyysi yhtiön luokitusjärjestelmäkelpoisista ja luokitusjärjestelmän mukaisista toiminnoista esitetään vuoden 2022 toimintakertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 10.