Taloudellinen ohjeistus

Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 15–20 miljoonaa euroa vuonna 2022. Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2022 tulosta rasittavat panostukset uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi investoinnit kasvavaan merituulivoimaan vaikuttavat tulokseen.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen vuoden 2022 toinen neljännes tulee yhtiön arvion mukaan olemaan kannattavuuden osalta vuoden heikoin kvartaali. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset ovat viivästyttäneet kevään projektien käynnistymistä.

Venäjän hyökkäyssota, inflaatioriskit, materiaalien saatavuusongelmat sekä koronavirus voivat edelleen aiheuttaa viivästyksiä meneillään oleviin projekteihin ja niiden kannattavuuteen. Lisäksi 25.4.2022 alkanut ICT-alan lakko saattaa pitkittyessään vaikuttaa Enersensen liiketoimintaan, erityisesti Connectivity-segmentissä. Ohjeistus ja näkymät perustuvat yhtiön saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden etenemisestä ja yhtiön arvioon vuoden 2022 aikana aloitettavista asiakashankkeista.