Taloudellinen ohjeistus

Ohjeistus tilikaudelle 2024

Enersensen vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Näkymät erityisesti yhtiön kasvualueilla ovat suotuisat. Käyttökatteen odotetaan kasvavan. Kannattavuuden odotetaan paranevan, vaikka kasvupanostukset jatkuvat.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Tavoite vuonna 2027Tilanne vuonna 2023
Liikevaihto 500 miljoonaa euroa, josta strategiset kasvuhankkeet 100 MEUR, oma energiantuotanto 100 MEUR ja ydinliiketoiminta 300 MEUR.Konsernin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 363 MEUR. Liikevaihto kertyi pääosin ydinliiketoiminnoista.
Käyttökate (EBITDA) 100 miljoonaa euroa, josta strategiset kasvuhankkeet 35 MEUR, oma energiantuotanto 35 MEUR ja ydinliiketoiminta 30 MEUR.Konsernin oikaistu käyttökate 15,1 MEUR.
EU:n ympäristöluokittelun piirissä olevien toimintojen*) osuus liikevaihdosta 65–70 prosenttia.EU:n ympäristöluokittelun piirissä olevien toimintojen osuus liikevaihdosta 55 prosenttia.
Oma energiantuotanto yhteensä 600–700 MW.Toistaiseksi ei vielä omaa energiantuotantoa. Maatuuli- ja aurinkovoiman hankekehitysportfolio kasvoi 8 800 MW:iin (6/2023: 8 100 MW), mikä luo hyvän pohjan myös oman tuotannon kehittämiselle.
Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään 30 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.Hallitus ehdottaa, että kevään 2024 yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena enintään 0,10 euroa osakkeelta.

*) Tavoitteen perustaksi muutettu vuonna 2023 EU:n ympäristöluokittelun piiriin kuuluva liikevaihto. Aiemmin liikevaihto-osuus sisälsi tämän lisäksi tietyt muut Enersensen energiamurrokseen ja -tehokkuuteen liittyvät toiminnot. Enersensen taksonomia-asetuksen mukainen taksonomiaraportti esitetään vuoden 2023 toimintakertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 10.