Taloudellinen ohjeistus

Enersense ohjeisti suomalaiseen tilinpäätösnormistoon perustuvassa liiketoimintakatsauksessaan 4.5.2021, että se ennakoi liikevaihdon olevan 215–245 miljoonaa euroa ja käyttökatteen ilman Enersensen ja Empowerin integraatiosta aiheutuvia kuluja olevan 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2021. IFRS-siirtymä aiheuttaa laskenta- ja raportointiperiaatteista johtuvia muutoksia yhtiön ohjeistukseen vuodelle 2021. IFRS-siirtymän myötä yhtiö ohjeistaa jatkossa kolmea tunnuslukua, jotka ovat liikevaihto, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto.

Yhtiön uusi ohjeistus vuodelle 2021:

  • Liikevaihto: 215–245 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate: 17–20 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto: 8–11 miljoonaa euroa 

Oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton laskentaperiaate on kuvattu 6.5.2021 julkaistun IFRS-siirtymätiedotteen kappaleessa ”Keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytyslaskelmat”. Lue tiedote tästä linkistä.