Taloudellinen ohjeistus

Enersense International Oyj on 22. joulukuuta 2021 päivittänyt 6.5.2021 julkaisemaansa ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun käyttökatteen osalta, jonka yhtiö arvioi nyt ylittävän 19 miljoonaa euroa. Samaan aikaan yhtiö nostaa ohjeistustaan oikaistun liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt ylittävän 11 miljoonaa euroa.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2021:

  • Liikevaihto: 215–245 miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate: yli 19 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto: yli 11 miljoonaa euroa

Oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton laskentaperiaate on kuvattu 6.5.2021 julkaistun IFRS-siirtymätiedotteen kappaleessa ”Keskeiset tunnusluvut, tunnuslukujen laskentakaavat ja täsmäytyslaskelmat”. Lue tiedote tästä linkistä.