Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Enersensessä noudatetaan 1.1.2020 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi 2020 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Enersense noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia ilman poikkeuksia.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä