Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa strategiaamme

Yritysvastuun kantaminen on tärkeä osa Enersensen toimintaa ja tavoitteita sekä yhtiön arvojen että liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Enersensen strategian suuntaviivoina toimivat yhtiön visio ja missio, jotka ohjaavat työtämme myös vastuullisuudessa. Enersensen vastuullisuustyö rakentuu kestävän liiketoiminnan, ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä ympäristövastuun pohjalle.

Lisää tietoa vastuullisuudesta