Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa strategiaamme

Vastuullisuustyömme keskiössä ovat kestävä työ, kestävä liiketoiminta ja ympäristövastuu. Näihin sisältyvät työturvallisuus ja muut henkilöstöasiat omassa toiminnassamme, energiamurroksen toteuttaminen auttamalla asiakkaitamme kestävän energiajärjestelmän rakentamisessa ja uusiutuvien energiamuotojen tuotannon edistämisessä osana vastuullisesti toimivaa arvoketjua sekä ympäristövastuun osalta kasvihuonekaasupäästöt omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme.

Lisää tietoa vastuullisuudesta