Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, vuosittain ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä.

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2021 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi toimikunnan pyynnöstä toimia asiantuntijana nimitystoimikunnassa ilman jäsenyyttä tai äänioikeutta. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus Enersense International Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta

Syyskuussa 2023 Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin

  • Alexander Ehrnrooth, Nidoco AB
  • Marjo Miettinen, Ensto Invest
  • Janne Vertanen, Verman Holding

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on luettavissa alla olevan linkin kautta: