Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä valmistelee hallitukselle esitettäväksi seuraavan vuoden budjetin, raportit ja muun tarpeellisen materiaalin.

Johtoryhmä muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Vastuullisuus on keskeinen osa Enersensen strategiaa ja yhtiön vastuullisuustyöstä vastaa koko johtoryhmä. Johtoryhmä varmistaa vastuullisuustyöhön tarvittavat resurssit sekä johtaa ja arvioi yhdessä käytännön toimenpiteiden etenemistä, kehittämistä ja vaatimusten täyttymistä.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastuualueillaan.

Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Juha Silvola

Väliaikainen toimitusjohtaja 3.5.2024 alkaen.
Liiketoimintajohtaja Power 14.8.2020 alkaen.
Liiketoimintajohtaja Connectivity 16.9.2021 alkaen.

S. 1972

OSAKEOMISTUS: 15 210

KOULUTUS: Diplomi-insinööri, konetekniikka

Juha on johtanut Power-liiketoimintaa maaliskuusta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Empower PN Oy:ssä operatiivisena johtajana ja toimialajohtajana. Lisäksi Juhalla on kokemusta toimitusjohtajan tehtävistä Suomen Maastorakentajat Oy:ssä ja hän on toiminut johtajana markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja tuotannon kehityksessä Polar Electro Oy:ssä. Juhalla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja kannattavuuden parantamisesta.

Tommi Manninen

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 1.2.2021 alkaen.

S. 1971

OSAKEOMISTUS: 1 221

KOULUTUS: Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tommilla on laaja media- ja viestintäalan kokemus. Enersenseen Tommi siirtyi viestintätoimisto Kreabista, jossa hän toimi viisi vuotta sisältöjohtajana asiakkainaan useita merkittäviä suomalaisyrityksiä mm. energia- ja tietoliikennealalta. Ennen viestintäalalle siirtymistä Tommi työskenteli toimittajana ja tuottajana 23 vuotta mm. MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimituksessa, Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa. Tommin vastuualueisiin kuuluvat viestintä, markkinointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Sami Takila

Lakiasiainjohtaja 1.7.2022 alkaen.

S. 1974

OSAKEOMISTUS: 495

KOULUTUS: Oikeustieteiden maisteri ja MBA

Samilla on pitkä kansainvälinen kokemus erilaisista lakiasiaintehtävistä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Basware Oyj:llä lakiasiainjohtajana sekä Nokia Oyj:ssä ja Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:ssä lakiasiantehtävissä. Samilla on vahva kokemus lakiasiainjohtajan tehtävistä pörssiyhtiössä ja osaamista sopimusjuridiikasta, säännöksistä ja yrityskaupoista kansainvälisessä ympäristössä.

 

Hanna Reijonen

Henkilöstöjohtaja 6.9.2021 alkaen.

S. 1973

OSAKEOMISTUS: 755

KOULUTUS: Kauppatieteiden maisteri

Hannalla on laaja kokemus useista henkilöstöjohdon tehtävistä kansainvälisissä teknologia- ja palveluyrityksissä. Hanna on aiemmin toiminut Posti Group Oyj:n henkilöstöjohtajana vuosina 2018-2021. Sitä ennen hän on työskennellyt henkilöstöjohdon tehtävissä Tieto Suomessa, Ericssonilla ja Accenturella.

Oima Oy, hallituksen jäsen
Attido Oy, hallituksen jäsen
Saarni Cloud Oy, hallituksen jäsen
Veritas: hallintoneuvoston jäsen

 

Jaakko Leivo

Liiketoimintajohtaja Industry 14.8.2020 alkaen.

S. 1981

OSAKEOMISTUS: 70 444

KOULUTUS: Insinööri, sähkövoima- ja automaatio

Jaakolla on kattava ja monipuolinen kokemus teräsrakenteiden ja pintäkäsittelytöiden tuotannon eri vaiheista. Jaakko toimi yli kymmenen vuotta Technip Offshore Finlandilla vastaten niin pienempien kuin suurempienkin osakokonaisuuksien tuotannosta aina koko tuotannon johtotason tehtäviin asti. Enersensellä Jaakko on toiminut ensin Enersense Works Oy:n operatiivisena johtajana ja sittemmin Enersense Works Oy:n sekä Enersense Painting Oy:n toimitusjohtajana.