Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Lisäksi johtoryhmä valmistelee hallitukselle esitettäväksi seuraavan vuoden budjetin, raportit ja muun tarpeellisen materiaalin.

Johtoryhmä muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastuualueillaan.

Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Jussi Holopainen

Toimitusjohtaja 1.1.2013 alkaen.

S. 1977

OSAKEOMISTUS: suoraan 164 500 osaketta ja välillisesti  2 253 072 osaketta lähipiiriyhteisön MBÅ Invest Oy kautta

KOULUTUS: Tradenomi, talous ja hallinto

MBÅ Invest Oy, hallituksen jäsen
Suomi Teline Oy, hallituksen jäsen
KT-Shelter Oy, hallituksen puheenjohtaja
Yrittäjien Voima Oy, hallituksen puheenjohtaja
Finnuclear ry, hallituksen jäsen

Jussi on toiminut Enersense International Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 asti. Sitä ennen hän on toiminut Enersensellä myyntijohtajana ja varatoimitusjohtajana. Häneltä löytyy vuosien kokemus liiketoiminnan johtamisesta Suomessa sekä kansainvälisissä ympäristöissä.

Mikko Jaskari

Talousjohtaja 2.8.2021 alkaen.

S. 1969

OSAKEOMISTUS: 0

KOULUTUS: Diplomi-insinööri, tuotantotalous

Mikko on aiemmin toiminut useissa talouden johtotehtävissä muun muassa IT-, rakennus- ja tietoliikennealoilla. Hänellä on laaja kokemus kasvuyhtiöistä, rahoitusjärjestelyistä sekä fuusioista ja yrityskaupoista.

Tommi Manninen

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 1.2.2021 alkaen.

S. 1971

OSAKEOMISTUS: 1 221

KOULUTUS: Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tommilla on laaja media- ja viestintäalan kokemus. Enersenseen Tommi siirtyi viestintätoimisto Kreabista, jossa hän toimi viisi vuotta sisältöjohtajana asiakkainaan useita merkittäviä suomalaisyrityksiä mm. energia- ja tietoliikennealalta. Ennen viestintäalalle siirtymistä Tommi työskenteli toimittajana ja tuottajana 23 vuotta mm. MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimituksessa, Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa. Tommin vastuualueisiin kuuluvat viestintä, markkinointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Johanna Nurkkala

Lakiasianjohtaja 14.8.2020 alkaen.

S. 1987

OSAKEOMISTUS: 0

KOULUTUS: Oikeustieteen maisteri

Johanna on toiminut Enersensen lakiasiainjohtajana elokuusta 2020 lähtien. Johannalla on laaja ja monipuolinen työkokemus yritysjuridiikan eri osa-alueilta. Ennen nykyistä tehtäväänsä Johanna työskenteli Empower-konsernin lakiasiainjohtajana sekä asianajotehtävissä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ssä. Johanna on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta ja opiskellut sopimus- ja yhtiöoikeutta myös Sheffieldin yliopistossa Iso-Britanniassa.

Hanna Reijonen

HR-johtaja 6.9.2021 alkaen.

S. 1973

OSAKEOMISTUS: 0

KOULUTUS: Kauppatieteiden maisteri

Hannalla on laaja kokemus useista henkilöstöjohdon tehtävistä kansainvälisissä teknologia- ja palveluyrityksissä. Hanna on aiemmin toiminut Posti Group Oyj:n henkilöstöjohtajana vuosina 2018-2021. Sitä ennen hän on työskennellyt henkilöstöjohdon tehtävissä Tieto Suomessa, Ericssonilla ja Accenturella.

 

Jaakko Leivo

Liiketoimintajohtaja Smart Industry 14.8.2020 alkaen.

S. 1981

OSAKEOMISTUS: suoraan 2 442 osaketta ja välillisesti  2 253 072 osaketta lähipiiriyhteisön (yhtenevät taloudelliset edut) MBÅ Invest Oy kautta

KOULUTUS: Insinööri, sähkövoima- ja automaatio

Jaakolla on kattava ja monipuolinen kokemus teräsrakenteiden ja pintäkäsittelytöiden tuotannon eri vaiheista. Jaakko toimi yli kymmenen vuotta Technip Offshore Finlandilla vastaten niin pienempien kuin suurempienkin osakokonaisuuksien tuotannosta aina koko tuotannon johtotason tehtäviin asti. Enersensellä Jaakko on toiminut ensin Enersense Works Oy:n operatiivisena johtajana ja sittemmin Enersense Works Oy:n sekä Enersense Painting Oy:n toimitusjohtajana.

Juha Silvola

Liiketoimintajohtaja Power 14.8.2020 alkaen.
Vt. liiketoimintajohtaja Connectivity 16.9.2021 alkaen.

S. 1972

OSAKEOMISTUS: 12 210

KOULUTUS: Diplomi-insinööri, konetekniikka

Juha on johtanut Power- liiketoimintaa maaliskuusta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Empower PN Oy:ssä operatiivisena johtajana ja toimialajohtajana. Lisäksi Juhalla on kokemusta toimitusjohtajan tehtävistä Suomen Maastorakentajat Oy:ssä ja hän on toiminut johtajana markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja tuotannon kehityksessä Polar Electro Oy:ssä. Juhalla on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja kannattavuuden parantamisesta.

Margus Veensalu, Juhatuse esimees.

Margus Veensalu

Liiketoimintajohtaja International Operations 14.8.2020 alkaen.

S. 1968

OSAKEOMISTUS: 610

KOULUTUS: Insinööri, konetekniikka; Tradenomi

Uransa alussa Margus toimi useissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Viron Yksityistämistoimistossa. Viimeiset 23 vuotta hän on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa johtotehtävissä Empowerilla. Hänen lyhyemmän aikavälin työ- ja yrittäjyyskokemuksensa liittyvät Viron rautateihin sekä sairaanhoito- ja matkailualoihin.