Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle omistuksessa tapahtuvista muutoksista, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja liputusilmoituksesta löytyy Finanssivalvonnan internetsivuilta.

Liputusilmoitukset lähetetään Enersenseen sähköpostitse osoitteeseen ir(at)enersense.com.

Liputusilmoitukset ovat selattavissa tiedotearkistossamme.