Tilintarkastus

Tilintarkastusta hoitaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon. Tilintarkastaja tarkastaa myös konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa Enersensen osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen Enersensen tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

Enersensen tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä on Heli Tuuri, KHT.

Tilintarkastajalle tilikauden 1.1–31.12.2021 aikana maksetut palkkiot konsernin lakisääteisistä tilintarkastuspalveluista olivat noin 435 000 euroa ja muista palveluista noin 1 069 000 euroa, yhteensä noin 1 504 000 euroa. Muut palvelut käsittivät pääasiassa yhtiön päälistasiirtymään ja yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantajapalveluita.