Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä tytäryhtiöiden tilinpäätösten ja kirjanpidon tarkastamisesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Enersense International Oyj:n tilintarkastaja on KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö, jonka KHT-tarkastaja Mauri Eskelinen toimii yhtiön vastuullisena tilintarkastajana.