Tilintarkastus

Tilintarkastusta hoitaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon. Tilintarkastaja tarkastaa myös konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa Enersensen osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen Enersensen tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

Varsinainen yhtiökokous 2023 päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot 2022

Tilintarkastajalle tilikauden 1.1–31.12.2022 aikana maksetut palkkiot konsernin lakisääteisistä tilintarkastuspalveluista olivat 312 250 (434 931) euroa ja muista palveluista 26 051 (1 069 176) euroa, yhteensä 338 301 (1 504 107) euroa. Muut palvelut käsittivät pääasiassa yhtiön päälistasiirtymään ja yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantajapalveluita.