Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokokous 2023

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Enersensen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajien mahdolliset asiapyynnöt varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.2.2023 mennessä.

Osakkeenomistajien mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 15.2.2023 osoitteeseen Enersense International Oyj/Lakiasiat, Konepajanranta 2, 28100 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com.

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 – Enersense

Ylimääräinen yhtiökokous joulukuu 2022

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 23.12.2022 Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.11.2022 Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajanranta 2 B, 28100 Pori.

 

Yhtiökokousasiakirjat

Enersense International Oyj

MBÅ Invest Oy

Varsinainen yhtiökokous 2022

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori, poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Ennakolta nauhoitettu yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus on julkaistu tällä sivulla 28.2. ja on katsottavissa alla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

Liitteet

Enersense tilinpäätöstiedote 2021

Yleistä yhtiökokouksesta

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on Enersense International Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on säädetty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteella. Kutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava yhtiön hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta.

Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2022

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 11.1.2022 klo 10.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Ylimääräinen yhtiökokous 16.4.2021

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.