Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on Enersense International Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on säädetty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteella. Kutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava yhtiön hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta.

Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous 16.4.2021

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.