Lähiajan riskit

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja ylläpitää edelleen geopoliittisia jännitteitä ja epävarmuutta maailmantalouden kehittymisestä. Sodan vaikutuksesta merkittävästi kohonneiden sähkön, polttoaineiden ja tiettyjen raaka-aineiden hinnoissa on ollut havaittavissa tasaantumista, mutta inflaatio on Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen selvästi koholla. Tämä näkyy erityisesti Baltian maissa, jossa voimakas palkkainflaatio nostaa kustannuksia. Geopoliittinen epävarmuus voi heijastua myös työvoiman saatavuuteen erityisesti Baltian ja muun itäisen Euroopan alueelta. Sodan seurauksena syntyneistä energian saatavuusongelmista mahdollisesti seuraavilla energiakatkoilla voi lisäksi olla haitallinen vaikutus Enersensen liiketoimintaan.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet korot ovat vaikuttaneet asiakkaiden investointiympäristöön negatiivisesti. Tämä voi johtaa Enersensen sekä sen asiakkaiden taloudellisen aseman heikentymiseen esimerkiksi rahoituksen saatavuuden kautta, ja edelleen Enersensen palveluiden kysynnän heikentymiseen, myynnin odotettua hitaampaan kehitykseen sekä yhtiön palveluiden hintojen laskuun.

Koronatapausten liiketoimintavaikutukset olivat vuonna 2022 vähäiset. On kuitenkin mahdollista, että koronapandemia edelleen pitkittyy, koronapandemiasta tulee uusia aaltoja ja rajoituksia jälleen tiukennetaan.

(tilinpäätöstiedote 27.2.2023)