Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät

 • kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ottaen huomioon muun ohessa yhtiöjärjestyksen 8 kohdassa varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettävät ja päätettävät asiat sekä tehtävät valinnat
 • hyväksyy tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, puolivuosikatsaukset ja liiketoimintakatsaukset
 • hyväksyy yhtiön sisäpiiriohjeen ja lähipiiriohjeen sekä tiedonantopolitiikan
 • ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
 • nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
 • hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
 • hyväksyy konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimityksen, palkkauksen ja muut etuudet sekä laatii yhtiön palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle esitettäväksi neljän vuoden välein
 • hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
 • vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
 • hyväksyy budjetin
 • päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
 • päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3-8 jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Anders Dahlblom

Hallituksen puheenjohtaja

 • S. 1974
 • Kauppatieteiden maisteri, CEFA
 • Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista
 • Virala Oy Ab: operatiivinen johtaja 16.2.2024 alkaen

Keskeiset luottamustoimet

 • Glaston Oyj: toimitusjohtaja 2021 – 2023
 • Owens Corning: European Insulation, toimitusjohtaja 2019 – 2020
 • Paroc Group Oy: toimitusjohtaja 2018 – 2019; talousjohtaja 2006 – 2018; Group Controller 2004 – 2006; Business Controller 2002 – 2004
 • PwC Corporate Finance Oy: Associate 2000 – 2002
 • Conficap Oy: hallituksen jäsen 2022–
 • Are Oy: hallituksen jäsen 2022–
 • YIT Oyj: hallituksen jäsen 2024-
 • Betolar Oyj: hallituksen jäsen 2024-

Sirpa-Helena Sormunen 

Hallituksen varapuheenjohtaja

 • S. 1959
 • Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • Osakkeet: 14 110
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeiset luottamustoimet

 • Gasum Oy: Hallituksen puheenjohtaja 21.3.2024 alkaen; hallituksen jäsen 31.3.2023 alkaen
 • Nammo AS: hallituksen jäsen

Petri Suokas

 • S. 1973
 • Ammattikoulu, rakennusalan ammattitutkinto
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Osakkeet: Suoraan 12 210, välillisesti 240 860 määräysvaltayhteisö Siementila Suokas Oy:n ja 680 022 määräysvaltayhteisö Suotuuli Oy:n kautta
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Yrittäjä

Keskeiset luottamustoimet

 • Suotuuli Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Siementila Suokas Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Tilasiemen Oy: osakkeenomistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja
 • KB Areena Kauhajoki Oy: hallituksen puheenjohtaja
 • KB Events: hallituksen puheenjohtaja

Sari Helander

 • S. 1967
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Osakkeet: 854
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Ramirent-konserni: talousjohtaja ja konsernitoiminnoista vastaava johtaja

Keskeiset luottamustoimet

 • Evli Oyj: hallituksen jäsen

Anna Miettinen

 • S. 1981​
 • Diplomi-insinööri & Kulttuurituottaja (AMK)​
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2023
 • Osakkeet: 1 200
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.​
 • Inasis: toimitusjohtaja ja omistaja 2018-​

Keskeiset luottamustoimet

 • Ensto Invest: hallituksen puheenjohtaja 2018 –
 • Sewatek Oy: hallituksen jäsen 2012-​
 • Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr, hallituksen jäsen 2018–​

Carl Haglund

 • S. 1979​
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2023
 • Osakkeet: –
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Työeläkevakuutusyhtiö Veritas: toimitusjohtaja 2022–​

Keskeiset luottamustoimet

 • Nordic Rescue Group Oy: hallituksen puheenjohtaja
 • EVA & ETLA​: hallituksen puheenjohtaja
 • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari​: hallituksen varapuheenjohtaja
 • Työeläkevakuuttajat Tela ry: hallituksen jäsen
 • Suomen Yrittäjäturva​: hallituksen jäsen
 • Aktia Oyj: hallituksen jäsen
 • Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö: hallituksen jäsen

Ville Vuori

 • S. 1973
 • Insinööri, eMBA
 • Hallitusammattilainen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeiset luottamustoimet

 • Kemppi Oy, toimitusjohtaja, 10/2017 – 10/2023
 • Incap Oyj, toimitusjohtaja, 06/2014 – 10/2017
 • Kumera Drives Oy, toimitusjohtaja, 07/2013 – 06/2014
 • Incap Oyj, hallituksen jäsen Q1/2018 alkaen, hallituksen puheenjohtaja 2019 –
 • Kempower Oy, hallituksen jäsen, Q1/2018 – Q1/2021 –
 • Sofi Filtration Oy, hallituksen puheenjohtaja, Q2/2015 – Q2/2018

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

 • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti
 • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely hallitukselle
 • Hallituksen tekemien päätösten toimeenpano
 • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt tehtävät