Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät

 • Huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • Kutsuu koolle yhtiökokouksen
 • Ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
 • Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
 • Hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja etuudet
 • Hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkitsemisestaan
 • Hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
 • Vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
 • Hyväksyy budjetin
 • Päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Jaakko Eskola 

Hallituksen puheenjohtaja

S. 1958

Senior Advisor to the Board, Wärtsilä Corporation 

Koulutus: Diplomi-insinööri

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja
Cargotec Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Pörssisäätiö, hallituksen jäsen
Virala Acquisition Company Oy, hallituksen jäsen
P2X Solutions Oy, hallituksen jäsen

Jaakko Eskolalla on 23 vuoden ura Wärtsilässä. Näiden vuosien aikana hän vastasi Wärtsilän energialiiketoiminnan asiakasrahoituksesta, voimalahankkeiden kehityksestä, kansainvälisestä myynnistä sekä kymmenen vuoden ajan meriliiketoiminnasta. Viimeiset 5 vuotta hän on toiminut Wärtsilän konsernijohtajana. Ennen Wärtsilää Jaakko toimi 14 vuoden ajan kansainvälisellä pankkialalla. Jaakolla on monipuolinen ja laaja kokemus kansainvälisestä palveluliiketoimintaan erikoistuneesta teknologiayhtiöstä, digitaalisesta transformaatiosta sekä globaaleista yritysjärjestelyistä.

Enersensen osakeomistus: 6 105

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Riippumaton yhtiöstä

Enersense International Oyj:n hallituksessa vuodesta 2021 alkaen

Sirpa-Helena Sormunen 

Hallituksen varapuheenjohtaja

S. 1959

General Counsel, Uniper SE

Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Nammo AS: hallituksen jäsen

Sirpa-Helenalla on monipuolinen ja laaja kokemus yritysjärjestelyistä, yritysjuridiikasta sekä integraatioista. Hänen osaamisalueitaan ovat myös corporate governance, compliance sekä sopimusriita- ja ongelmaratkaisu. Hän on vahvasti liiketoimintavetoinen ja toiminut useissa kansainvälisten yritysten johtotehtävissä koti- ja ulkomailla muun muassa Fortum Oyj:ssä, TeliaSonerassa ja Nokian verkkoliiketoiminnassa.

Enersensen osakeomistus: 14 110 osaketta

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Enersense International Oyj:n hallituksessa vuodesta 2021 alkaen

Petri Suokas

S. 1973

Koulutus: Ammattikoulu, rakennusalan ammattitutkinto

Suotuuli Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Siementila Suokas Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Tilasiemen Oy: osakkeenomistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja
MBÅ Invest Oy: hallituksen jäsen

Yrittäjä Petri Suokas on rakentanut ensimmäisenä yksityishenkilönä oman teollisuusmittakaavan kokoisen tuulivoimalan Suomeen. Hänellä on kokemusta tuulivoimala-alueiden luvituksesta ja niiden rakentamisesta. Tilasiemen Oy:n hallituksessa hän on istunut vuodesta 2007, jonka aikana yhtiö on noussut markkinaosuudeltaan Suomen suurimmaksi viljan- ja nurmisiementen myyjäksi. Siementila Suokas Oy on hänen omistamansa maatilaosakeyhtiö, joka tuottaa yli 700 hehtaarin alalla viljan, nurmen ja palkokasvien siemeniä.

Enersensen osakeomistus: suoraan 12 210 osaketta ja välillisesti  2 253 072 osaketta vaikutusvaltayhteisön MBÅ Invest Oy kautta ja 240 860 osaketta määräysvaltayhteisön Siementila Suokas Oy kautta

Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Riippumaton yhtiöstä

Enersense International Oyj:n hallituksessa vuodesta 2020 alkaen

Herkko Plit

S. 1970

Toimitusjohtaja ja perustaja, P2X Solutions Oy

Koulutus: DI, teknillinen fysiikka

Herkko on P2X Solutions Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on visionäärinen ote energia-asioihin ja on nyt luomassa suomalaista vetymarkkinaa. Aiemmin hän on ollut avainvaikuttajana avoimen kaasumarkkinan luomisessa sekä toiminut keskeisessä roolissa Baltic Connector -yhtiön perustamisessa ja sen toimitusjohtajana. Hänellä on vankka ja monitahoinen kansainvälinen kokemus energia-alasta, monimutkaisten megaprojektien johtamisesta sekä yritysjohdosta. Herkko on toiminut johtotehtävisssä yhtiöissä, kuten TVO ja Fortum, ja hän hallitsee hyvin julkisen hallinnon sekä poliittisen kentän työskenneltyään myös työ- ja elinkeinoministeriössä sekä EU-komissiossa.

Enersensen osakeomistus: 1 221

Riippuvainen yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Enersense International Oyj:n hallituksessa vuodesta 2020 alkaen

Päivi Jokinen

S. 1968

Kansainvälinen B2B-liiketoiminnan ammattilainen

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

InCap Oyj: hallituksen jäsen
European Women on Boards: puheenjohtaja
Board Professionals Finland: hallituksen jäsen
BoCap Group: Advisory Council jäsen

Päivi on Avant Advisors suorahaku- ja urapalvelukonsulttitoimiston perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Päivi on tehnyt uransa kansainvälisissä teollisuusyrityksissä ja konsulttitaloissa, viimeksi liiketoimintajohtajana Stora Enson kuluttajapakkausbisneksessä. Hänen erityisosaamistaan ovat markkinointi, myynti, strateginen suunnittelu, innovaatiokulttuurit ja viestintä. Päivillä on laaja kansainvälinen kokemus ja monipuolinen kielitaito useiden ulkomaankomennusten ansiosta.

Enersensen osakeomistus: 3 052

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Enersense International Oyj:n hallituksessa vuodesta 2020 alkaen

Sari Helander

S. 1967

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Evli Pankki Oyj: hallituksen jäsen
Netum Oy: hallituksen jäsen

Sari toimii Ramirent -konsernin talousjohtajana ja konsernitoiminnoista vastaavana johtajana. Aikaisemmin Sari on toiminut Greenstep Oy:n partnerina ja toimitusjohtajana. Sarilla on monipuolinen ja pitkä tausta vaativista talous- ja liiketoimintajohdon tehtävistä kansainvälisissä yrityksissä. Hän toimi Posti-konsernin CFOna useita vuosia ja sitä ennen erilaisissa talousjohdon rooleissa Nokia-konsernissa. Sarilla on kokemusta useamman yhtiön hallitustehtävistä.

Enersensen osakeomistus: 854

Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Enersense International Oyj:n hallituksessa vuodesta 2020 alkaen

Toimitusjohtaja

Jussi Holopainen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

 • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti
 • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely hallitukselle
 • Hallituksen tekemien päätösten toimeenpano
 • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt tehtävät