Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät

 • Huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • Kutsuu koolle yhtiökokouksen
 • Ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
 • Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
 • Hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja etuudet
 • Hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkitsemisestaan
 • Hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
 • Vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
 • Hyväksyy budjetin
 • Päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Jaakko Eskola 

Hallituksen puheenjohtaja

 • S. 1958
 • Diplomi-insinööri
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • Osakkeet: 7 405
 • Riippumaton yhtiöstä
 • Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (Nidoco AB).

Keskeiset luottamustoimet

 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallituksen puheenjohtaja
 • Teknologiateollisuus ry: hallituksen puheenjohtaja
 • Cargotec Oyj: hallituksen puheenjohtaja
 • Suominen Oyj: hallituksen puheenjohtaja
 • Valmet Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja
 • Pörssisäätiö: hallituksen jäsen
 • P2X Solutions Oy: hallituksen jäsen
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK): hallituksen jäsen

Sirpa-Helena Sormunen 

Hallituksen varapuheenjohtaja

 • S. 1959
 • Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021
 • Osakkeet: 14 110
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeiset luottamustoimet

 • Gasum Oy: hallituksen jäsen 4/2023 –
 • Nammo AS: hallituksen jäsen

Petri Suokas

 • S. 1973
 • Ammattikoulu, rakennusalan ammattitutkinto
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Osakkeet: Suoraan 12 210, välillisesti 240 860 määräysvaltayhteisö Siementila Suokas Oy:n ja 680 022 määräysvaltayhteisö Suotuuli Oy:n kautta
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Yrittäjä

Keskeiset luottamustoimet

 • Suotuuli Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Siementila Suokas Oy: omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Tilasiemen Oy: osakkeenomistaja ja hallituksen varapuheenjohtaja
 • KB Areena Kauhajoki Oy: hallituksen puheenjohtaja
 • KB Events: hallituksen puheenjohtaja

Sari Helander

 • S. 1967
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Osakkeet: 854
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Ramirent-konserni: talousjohtaja ja konsernitoiminnoista vastaava johtaja

Keskeiset luottamustoimet

 • Evli Oyj: hallituksen jäsen

Anna Miettinen

 • S. 1981​
 • Diplomi-insinööri & Kulttuurituottaja (AMK)​
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2023
 • Osakkeet: 1 200
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.​
 • Inasis: toimitusjohtaja ja omistaja 2018-​

Keskeiset luottamustoimet

 • Ensto Invest: hallituksen puheenjohtaja 2018 –
 • Sewatek Oy: hallituksen jäsen 2012-​
 • Suomen Kansallisteatterin Säätiö sr, hallituksen jäsen 2018–​

Carl Haglund

 • S. 1979​
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2023
 • Osakkeet: –
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Työeläkevakuutusyhtiö Veritas: toimitusjohtaja 2022–​

Keskeiset luottamustoimet

 • Nordic Rescue Group Oy: hallituksen puheenjohtaja
 • EVA & ETLA​: hallituksen puheenjohtaja
 • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari​: hallituksen varapuheenjohtaja
 • Työeläkevakuuttajat Tela ry: hallituksen jäsen
 • Suomen Yrittäjäturva​: hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja

Jussi Holopainen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

 • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti
 • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely hallitukselle
 • Hallituksen tekemien päätösten toimeenpano
 • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt tehtävät