Hallinnointi

Enersensen hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi 1.1.2020 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.