Käyttö- ja kunnossapito

Luotettavaa sähköasemien, voimajohtojen ja tuulipuiston kunnossapitoa

Liiketoimintamme keskeisenä tehtävänä on auttaa asiakkaitamme varmistamaan ja parantamaan heidän tuotanto-omaisuutensa käyttövarmuutta ja kustannustehokkuutta.

Sähköasemien kunnossapitopalvelut

Sähköasemat ovat keskeisiä voimansiirtoverkon solmukohtia. Säännöllinen sähköasemien kunnossapito ensiarvoisen tärkeässä roolissa verkon korkean käyttövarmuuden ylläpidossa. Tarvittaessa autamme asiakkaitamme huoltosuunnitelmien laadinnassa ja toteutamme ennakoivan kunnossapidon huollot ja mittaukset sovitulla tavalla. Osana kunnossapitoa palveluumme voi liittää myös varallaolon ja viankorjauspalvelun. Vikatilanteet edellyttävät nopeaa reagointia ja syvällistä ammattitaitoa, jotta häiriötilanne saadaan nopeasti ratkaistua. Palvelumme kattavat maantieteellisesti koko Suomen.

Enersense Keski- ja pienjänniteverkot

Voimajohtojen kunnossapitopalvelut

Enersense toteuttaa voimajohtojen kunnossapitotyöt koko Suomen laajuudella. Voimajohtojen korkean käyttövarmuuden perustaan kuuluvat ennakoivan kunnossapidon kävelytarkastukset sekä myös kasvavassa määrin ilmasta käsin tehtävät tarkastukset (drone). Maastotarkastuksen pohjalta asiakkaamme saa tarkastusraportin sekä suositukset tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Tarvittaessa teemme myös laajempia kuntotarkastuksia voimajohdoille ja annamme suosituksia toimenpiteistä elinkaaren jatkamiselle.

Tuulivoiman sähkö- ja tietoliikenneverkon kunnossapito ja käyttö

Enersense tarjoaa kattavat palvelut tuulivoima-asiakkailleen puiston sähkö- ja tietoliikenneverkon kunnossapitoon. Laaditun kunnossapitosuunnitelman mukaisesti huolehdimme osaltamme tuulipuiston korkeasta käytettävyydestä. Vikapalvelumme auttaa toipumaan nopeasti, mikäli yllättävä tilanne verkossa aiheuttaa tuotantohäiriöitä tai vaaratilanteen.

Lue lisää palveluistamme Tuulivoima-sivulta.

Käytönjohtajapalvelu

Asetusten mukaan sähkölaitteistojen omistajan on nimitettävä luonnollinen henkilö tilanteessa, joissa laitteistojen koko ja/tai jännitetaso täyttävät annetut kriteerit.

Käytönjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu:
  • Huolehtia laitteiston haltijan puolesta, että sähkölaitteiden käytössä ja huollossa noudatetaan lakia ja asetuksia.
  • Huolehtia, että laitteisto on jatkuvasti lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana.
  • Varmistaa, että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.
  • Käytönjohtajapalvelu on mahdollista liittää joustavasti osaksi kunnossapitosopimustamme.

24/7 valvomo ja käytönvalvonta

Palveluihimme voidaan liittää tarvittaessa 24/7 valvomo- ja käytönvalvontapalvelu, esimerkiksi tuotantolaitosten, sähköasemien ja syöttöjärjestelmien valvonnan osalta. Näiden palvelujen osalta yksi keskeinen asiakaskunta on tuulivoiman tuottajat, joiden puistojen sähköasemat edellyttävät asiantuntevaa käytönvalvontaa.

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt:
sahko.verkot@enersense.com

 

Ota yhteyttä!

Joni Parkkinen
Toimialajohtaja
Siirtoverkot