Avainluvut

Keskeiset tunnusluvut7-9/20227-9/20211-9/20221-9/20211-12/2021
Liikevaihto (1 000 EUR)64 390 58 271 178 004 173 200239 110
Käyttökate (1 000 EUR)4 047 2 948 8 844 10 451 16 639
Käyttökate % 6,3 5,15,0 6,0 7,0
Oikaistu käyttökate (1 000 EUR)4 2554 3539 30411 734 19 231
Oikaistu käyttökate %6,6 7,5 5,2 6,8 8,0
Liikevoitto (1 000 EUR)1 929 388 2 385 2 7876 834
Liikevoitto % 3,0 0,7 1,31,6 2,9
Kauden tulos (1 000 EUR)1 16933-1 7616243 973
Omavaraisuusaste %39,037,0 39,0 37,035,6
Nettovelkaantumisaste %19,6 -4,719,6 -4,7 3,6
Oman pääoman tuotto %2,9 0,1 -3,2 1,98,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR0,07 0,01 -0,110,07 0,35
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR0,080,01-0,110,07 0,35