Toimitusjohtajan katsaus

Tulos parani merkittävästi – vihreän energian yritysjärjestelyt onnistuivat

”Vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali oli Enersenselle tuloksellisesti historian paras alkuvuosi. Saavutimme 53,8 (53,3) miljoonan euron liikevaihdon (+ 0,9 %) ja 5,5 (2,6) miljoonan euron oikaistun käyttökatteen (+ 113,6 %). Liikevoitto parani merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,2 (-0,6) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali nousi 6,0 (-1,2) %:iin.”

 

 

”Vuosi 2022 on alkanut monella tavalla poikkeuksellisessa ympäristössä. Koronapandemia on yhä kiusanamme ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on järkyttänyt kaikkia. Enersenselle on ollut erityisen tärkeää tukea ukrainalaisia kollegoitamme ja heidän perheitään kriisin keskellä.

Sodan myötä inflaatioluvut ovat entisestään olleet nousussa, monissa maissa hyvinkin jyrkästi, ja materiaalien toimitusketjuissa esiintyy paikoin haasteita. Olemme pystyneet toimimaan tässä ympäristössä tähän asti kuitenkin kohtuullisesti. Seuraamme tilannetta luonnollisesti koko ajan ja pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla selviämme jatkossakin haastavassa maailmanmarkkinatilanteessa.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajana Enersense on jo pitkään ollut keskeisessä roolissa mahdollistamassa vihreää siirtymää. Venäjän hyökkäyssodan myötä irtaantuminen Venäjän öljy-, kaasu- ja kivihiilituotannosta saa uutta vauhtia. Energiaomavaraisuus ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä etenevät nyt ja lähivuosina nopeasti. Näissä hankkeissa Enersensellä on merkittävä rooli. Olemme mukana niin energian tuotantoon, siirtoon, tehokkuuteen kuin varastointiinkin liittyvissä hankkeissa laaja-alaisesti aina suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapidosta huoltoon. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat alkuvuodelta esimerkiksi Fingridin voimajohtourakan voittaminen Kuopiossa sekä S-ryhmän tuulivoimapuistojen kunnossapitosopimus, jonka myötä Enersensellä on huollettavana jo puolet koko Suomen tuulivoimapuistojen sähköverkoista.

Enersensen mahdollisuuksiin vastata vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden vauhdittamiseen merkittävän lisän tuovat myös alkuvuodesta loppuun saatetut yritysjärjestelymme, jotka olivat hyvin ajoitettuja ja onnistuneita. Tuulivoimatuotannon arvoketjussa otimme suuren askeleen, kun 1.2.2022 hankimme maatuulivoiman hankekehitysyhtiön Megatuuli Oy:n. Megatuuli täydentää ja tukee Enersensen vahvaa palveluvalikoimaa ja pystymme kehittämään, rakentamaan ja huoltamaan tuulivoimapuistoja sekä tulevaisuudessa tavoitteenamme on myös jäädä omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa. Vuoteen 2025 mennessä Megatuulen tavoitteena on yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittää ja rakennuttaa 1 000 megawattia tuulivoimaa. Kaikkiaan Megatuulella on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnissä tai esiselvitysvaiheessa noin 3 000 megawattia tuulivoimahankkeita.

Myös 14.2. toteutunut sijoituksemme vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutions Oy:hyn oli merkittävä ja tukee vahvasti Enersensen strategiaa. Tuulivoima ja vihreän vedyn tuotanto linkittyvät voimakkaasti yhteen ja meillä on vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Noin 16 prosentin omistuksen lisäksi sijoitus antaa meille ensisijaisen kumppanuuden mahdollisuuden Harjavaltaan rakennettavan Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakennustöissä sekä laitoksen valmistuttua kunnossapidon ja operoinnin tehtävissä. Vety on meille ja koko Suomelle suuri mahdollisuus, ja on hienoa olla mukana luomassa vetymarkkinaa Suomeen.

Enersensen osaava noin 2 000 ammattilaisen henkilöstö on saanut alkuvuodesta tukea ja täydennystä paitsi yritysjärjestelyiden myötä myös uusin rekrytoinnein. Toivotan kaikki uudet kollegat tervetulleiksi Enersenseen matkalle kohti vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta. Samalla kiitän jokaista enersenseläistä vahvasta työpanoksesta monin tavoin haastavassa maailmanajassa – yhdessä tästäkin mennään eteenpäin.”

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja