Toimitusjohtajan katsaus

Ennätyskorkea tilauskanta 415 miljoonaa euroa – maatuulivoiman hankeportfolio kasvoi 8 000 MW:iin

Vuotta 2022 leimasivat kiristynyt geopoliittinen tilanne, maailmantalouden epävarmuus sekä Eurooppaa kohdannut energiakriisi, jotka kaikki juontavat juurensa Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittamaan aggressiiviseen hyökkäyssotaan. Tässä liiketoimintaympäristössä kulunut vuosi oli Enersenselle kaksijakoinen. Liikevaihtomme kasvoi 268 (239) miljoonaan euroon ja tilauskanta kasvoi merkittävästi, mutta kannattavuutta heikensivät muun muassa sodan kerrannaisvaikutukset, joita kasvanut volyymi ei pystynyt kompensoimaan.

Ennakoimme jo kesällä, että koko vuodesta tulee kannattavuusmielessä haastava, ja oikaistu käyttökate (EBITDA), vaikka ylittikin heinäkuussa antamamme päivitetyn ohjeistuksen, jäi 13,7 (19,2) miljoonaan euroon. Perusliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen on johdon työlistan kärjessä ja jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme kehityksen kääntämiseksi. Samaan aikaan voin ilokseni todeta, että panostukset kasvustrategiaamme ovat jo alkaneet heijastua saatuihin tilauksiin. Tilauskantamme kasvoi 42 prosenttia vuoden 2021 lopun tilanteeseen verrattuna ja nousi yhteensä 415 miljoonaan euroon.

Vahva tilauskanta antaa meille hyvät lähtökohdat alkaneelle vuodelle. Tänään julkistetussa taloudellisessa ohjeistuksessamme arvioimme liiketoimintaympäristömme kehittyvän suotuisasti ja vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 280–310 miljoonaa euroa. Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan 12–18 miljoonaa euroa. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Kyseisten kehityshankkeiden odotetaan etenevän niin, etteivät ne enää vuonna 2024 rasita kannattavuuttamme, jolloin voimme odottaa käyttökatteen nousevan edelleen.

Harmiksemme Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvio Voimatel-yritysjärjestelystä johti siihen, että vetäydyimme kaupasta 15.2. Meidän mielestämme yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei ole vaikutusta. Strategian toteutus eteni vuonna 2022 usealla rintamalla.

Kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantamme nousi ennätystasolle, kun siihen kirjattiin palvelusopimus liikkeen luovutuksessa Enersenselle siirtyneiden käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta energiayhtiö Helenille. Lokakuussa hankimme suomalaisen sähköautojen pika- ja suurteholatausasemia valmistavan kasvuyrityksen Unified Chargersin, jonka ensimmäisestä merkittävästä Ruotsiin toimitettavasta raskaan liikenteen pikalatauskenttiä koskevasta tilauksesta kerroimme joulukuussa. Samoin joulukuussa kerroimme, että Enersense toimittaa tanskalaiselle Bladt Industriesille, joka on johtava eurooppalainen merituulivoimaloiden jalustatoimittaja, rakennekomponentit kolmen merituulivoimalan muuntoasemiin. Olemme noin vuoden panostaneet Enersense Offshoren ylösajoon ja jo tämä ensimmäinen, vuoden 2024 toiselle neljännekselle kestävä projekti työllistää Mäntyluodon tuotantotiloissamme parhaimmillaan noin 300 henkilöä. Kaikkien liiketoiminta-alueidemme perusliiketoimintaan liittyvät tilaukset ovat myös kehittyneet hyvin.

Vahvan perusliiketoiminnan lisäksi haluamme keskittyä hakemaan kasvua merituulivoimaloiden jalustoista, uusiutuvasta energiasta sekä päästöttömästä liikenteestä. Loppuvuoden aikana merituulivoima- ja sähköautojen latausinfraliiketoimintojen saamat tilaukset kertovat hienoista onnistumisista näillä tarkennetun kasvustrategiamme fokusalueilla. Tämän lisäksi olemme tänään raportoineet merkittävästä etenemisestä maatuulivoiman hankeportfolion kehittämisessä. Vuoden 2022 lopussa hankeportfolio oli jo noin 8 000 MW, kun se syyskuussa oli noin 3 000 MW. Kun laskemme mukaan myös aurinkovoiman hankekehitysportfoliomme, meillä on salkussamme yhteensä yli 8 000 MW:n uusiutuvan energian hankkeita, jotka antavat meille hyvän pohjan edetessämme määrätietoisesti kohti tavoitettamme rakentaa vuoteen 2027 mennessä 600 MW omaa maatuulivoiman ja 100 MW aurinkovoiman tuotantoa.

Omien hankkeidemme lisäksi olemme osaomistajana vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X Solutionsissa, jonka Harjavallassa rakenteilla olevan Suomen ensimmäisen uusiutuvan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin tammikuussa 2023. Näemme vedyn merkityksen vihreässä siirtymässä hyvin merkittävänä niin sähkön varastoinnissa kuin päästöttömän raskaan liikenteen mahdollistamisessa, ja on hienoa olla tukemassa P2X:ää tämän kehityksen toteuttamisessa.

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet 500 miljoonan euron liikevaihdosta ja 100 miljoonan euron kannattavuudesta (käyttökate, EBITDA) vuonna 2027. Kasvun toteuttaminen edellyttää myös pääomapanostuksia. Laskimme joulukuun alussa liikkeelle Enersensen ensimmäisen vaihtovelkakirjalainan, jolla keräsimme yhteensä 26 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. investointeihin ja muuhun liiketoiminnan kehittämiseen. Olemme iloisia tuesta, jota sekä uudet että aiemmat sijoittajat osoittivat sijoituksillaan Enersenseen ja yhtiömme matkaan eurooppalaisen energiamurroksen mahdollistajana.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja

(tilinpäätöstiedote 27.2.2023)