Toimitusjohtajan katsaus

Vahva kasvu jatkui – perusliiketoimintojen kannattavuus parani

Enersensen vahva kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ja konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 34,4 prosenttia 161,3  (120,0) miljoonaan euroon. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 527 (295)miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu käyttökate oli 3,5 (5,0) miljoonaa euroa. Perusliiketoimintojen kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta panostukset strategisiin fokusalueisiin painoivat käyttökatetta yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Vertailukauden käyttökatetta paransivat yhteensä 8,5 miljoonan euron  tuloutukset Enersense Wind -yrityskaupasta johtuen. Toisaalta on hyvä muistaa, että toimintaympäristö alkuvuonna 2022 oli hyvin poikkeuksellinen erityisesti Venäjän hyökkäyssodasta ja ICT-alan lakosta johtuen, mikä rasitti vertailukauden tulosta.

Työ perusliiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi on alkanut tuottaa tuloksia. Erityisesti Smart Industryssä palvelu- ja projektiliiketoimintojen volyymien kasvu näkyy kannattavuuden parantumisena. International Operations- ja Connectivity-liiketoiminta-alueilla hyvällä tasolla olevat volyymit ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimet ovat tuottaneet tulosta  alkuvuoden aikana. Baltiassa korkeajännitevoimalinjojen rakentaminen jatkuu aktiivisena ja Connectivityssä olemme vuoden 2022 lopusta alkaen kertoneet yhteensä noin 100 miljoonan euron sopimuksista valokuituyhteyksien rakentamiseen, mikä nostaa k.o.  liiketoiminnan volyymejä. Power-liiketoiminta-alueella markkinatilanne jatkuu hyvänä ja kausiluonteisesti haasteellisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen perusliiketoimintojen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä. Enersensellä on mm. merkittävä rooli Suomen kantaverkkoon kohdistuvien projektien toteuttajana ja olemme alkuvuoden aikana voittaneet projekteja jo yhteensä noin 40 miljoonan euron arvosta.

Enersense on edellisen viiden vuoden aikana ollut Nasdaq Helsingin kovin kasvaja liikevaihdon vuotuisella kasvulla mitattuna.  Tarkennetun strategiamme myötä panostamme aktiivisesti asemamme vahvistamiseen myös strategisilla fokusalueillamme.  Kesäkuun alussa kerroimme käynnistäneemme arvioinnin vaihtoehdoista, joiden avulla on tarkoitus vauhdittaa Power-liiketoiminta-alueen kasvutavoitteita ja erityisesti strategista tavoitettamme tulla merkittäväksi puhtaan energian tuottajaksi. Olemme asettaneet oman energian tuotantotavoitteeksi vuoteen 2027 mennessä yhteensä 600–700 MW, minkä olemme arvioineet vaativan yhteensä 700–800 miljoonan euron investoinnit. Haemme nyt parasta mahdollista ratkaisua kasvustrategiamme vauhdittamiseksi. Katsauskauden lopussa uusiutuvan energian hankeportfoliomme oli noin 8 100 MW (12/2022: 8 000 MW), mikä antaa hyvän pohjan edetessämme määrätietoisesti kohti oman energiantuotannon tavoitettamme.

Päästöttömän liikenteen latausratkaisujen osalta skaalasimme tuotannon teolliseen mittakaavaan aloittamalla katsauskaudella  yhteistyön Scanfilin kanssa. Enersensen uusi suurteholatauslaite mahdollistaa yksittäisen latauslaitteen lataustehon kasvattamisen  aiemmasta 30 kilowatista 160 kilowattiin. Uskomme, että tämä yhteistyö tarjoaa meille hyvät kasvun mahdollisuudet. Toimitamme kuluvan kesän aikana suurtehoisia latausratkaisuja Norjaan, Suomeen ja Ruotsiin, ja näemme Pohjoismaiden  latauskenttämarkkinassa meille paljon mahdollisuuksia.

Kesäkuussa kerroimme, että Porin kaupunki on alkanut rakentaa merituulivoiman ympärille perustuvaa kansainvälistä osaamis- ja operointikeskittymää. Enersense on hankkeessa mukana ja merituulivoimaosaamisellamme sekä 50 000 m2 tuotantotiloillamme Porin Mäntyluodossa on merkittävä rooli osaamiskeskittymän rakentumisessa. Selkämeren alue on kansainvälisestikin yksi  otollisimpia seutuja merituulivoimaloiden rakentamiselle: 400 kilometrin säteellä Porista on julkistettu Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 15 merkittävää voimalahanketta. Osaamiskeskittymä tukee Enersensen kasvutavoitteita ja mahdollistaa entistä paremmin Enersensen EPCI-toimittajan roolin merituulivoimahankkeissa. Myös panostukset syksyllä 2021 ostetun Enersense Offshoren  ylösajoon alkavat realisoitua. Heinäkuun alussa Aker Solutions tilasi Enersenseltä teräsrakennemoduuleita Hugin A -tuotantolautalle, joka on osa Aker BP:n operoiman Yggdrasilin öljy- ja kaasukentän kehittämistä Pohjanmerellä. Uskomme, että hyvin toteutettu projekti mahdollistaa meille jatkossa yhteistyömme laajentumisen voimakkaasti kasvavaan energiamarkkinaan, jossa Aker  Solutionsilla on vahvaa kokemusta.

Strategisten hankkeiden rinnalla jatkamme työtämme perusliiketoimintaportfoliomme virtaviivaistamiseksi. Pyrimme keskittymään  ydinosaamiseemme ja luovumme toiminnoista, jotka eivät siihen kiinteästi kuulu. Osana tätä tarkastelua myimme kesäkuussa  tilaajavastuupalveluita tuottavan Enersense Solutionsin koko osakekannan ja sen omistaman tilaajavastuupalveluissa käytettävän E-Sense -järjestelmän Administer Groupiin kuuluvalle Econialle. Kaupasta kirjattiin 0,9 miljoonan euron myyntivoitto toiselle vuosineljännekselle.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja

(Puolivuosikatsaus 2023, 3.8.2023)