Toimitusjohtajan katsaus

Tammi-syyskuu 2021: Ohjeistus ennallaan – tekeminen etenee strategian mukaan

”Kasvustrategiamme mukaisesti haemme kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti ja näissä molemmissa olemme onnistuneet myös kuluneella katsauskaudella. Empower-integraatio on edennyt suunnitellusti ja yhteinen tekemisemme on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti kaikilla eri osa-alueilla.”

 

”Vuonna 2021 tuloksenteko ja liikevaihto jakautuvat edellisvuotta tasaisemmin vuoden toisen, kolmannen ja neljännen kvartaalin välille. Tämä johtuu projektiliiketoiminnan syklisyydestä; projektien aloitukset ja etenemä vaikuttavat siihen, miten liikevaihto ja tulos jakautuvat eri vuosineljännesten välille. Koko vuoden ohjeistus on ennallaan eli liikevaihto 215 – 245 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 17 – 20 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 8 –11 miljoonaa euroa.

Tilauskantamme on kasvanut vuoden aikana huomattavasti. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 272 miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2020 oli 160 miljoonaa euroa. Kasvua tilauskannassa on tapahtunut 70 prosenttia.

Segmenttiemme tulokset kehittyivät hiljaisen heinäkuun jälkeen katsauskaudella kohtalaisesti. Smart Industryn tarjouskannan kasvu ennakoi kysynnän jatkuvan edelleen hyvänä. Power-segmentissä tilauskanta pieneni suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Olemme pitäneet kannattavuustavoitteestamme kiinni, ja Power-segmentin käyttökate on parantunut noin 500 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen kvartaaliin verrattuna. Connectivity-segmentissä kysyntä on hieman viime vuoden tasoa jäljessä. International Operations -segmentin liikevaihto kasvoi verrattuna alkuvuoteen, mikä johtui hyvästä tilauskannasta ja kausivaihtelusta Baltian maissa.

Kesäkuisen päälistasiirtymän jälkeen olemme jatkaneet kasvustrategiamme toteuttamista ja lokakuun alussa ostimme merituulivoimaan erikoistuneen Pori Offshore Constructions Oy:n osakekannan. Samalla Enersense laajeni uusiutuvan energian tuotantoprojektien arvoketjussa asennuspalveluista kokonaistoimittajaksi. Pori Offshore Constructionsilla on merkittävää osaamista merituulivoimaan liittyvien projektien toteutuksesta, ja Enersenselle se tarjoaa kokonaan uuden liiketoimintamahdollisuuden. EU:n avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian strategian toteuttamiseksi tarvitaan lähes 800 miljardin euron investoinnit vuoteen 2050 mennessä.

Jo toteutetut yrityskaupat sekä strategiamme mukaiset suunnitelmat epäorgaanisesta kasvusta vaativat organisaatioltamme paljon esimerkiksi ajantasaisten, yhdenmukaisten ja skaalautuvien järjestelmien osalta. Käynnistimmekin kolmannen vuosineljänneksen aikana laajan toiminnanohjausjärjestelmän ERP-uudistusprojektin.

Osaavalla ja innostuneella henkilökunnalla on keskeinen merkitys yhtiömme menestykseen ja kehitysmahdollisuuksiin. Kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme saaneet johtoryhmäämme osaamistamme vahvistamaan kaksi uutta jäsentä. Mikko Jaskari aloitti 2.8.2021 Enersensen talousjohtajana ja Hanna Reijonen 6.9.2021 henkilöstöjohtajana. Connectivity-segmentin johtaja Anna Lindén jäi elokuussa pois yhtiön palveluksesta, ja Connectivity-segmentin vt. johtajana toimii tällä hetkellä oman työnsä ohella Power-segmentin johtaja Juha Silvola.

Energiamurros ja päästöttömien energiaratkaisujen hyödyntäminen etenevät Suomessa ja globaalisti vauhdilla ja monella rintamalla. Laajan palveluvalikoiman Enersensellä on tässä paljon mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.”

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja