Toimitusjohtajan katsaus

Enersensen kasvu jatkui ja Q1 käyttökate hyvällä tasolla, vaikka offshoreliiketoiminta odotuksia heikompi

Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät ovat leimanneet myös alkanutta vuotta, mutta vahvan tilauskannan tukemana Enersensen kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja nousi 98 (75) miljoonaan euroon. Konsernin käyttökate, jota vahvistaa noin 7  miljoonan euron tuloutus toteutuneista tuulivoimahankkeista, oli 4,5 (0,1) miljoonaa euroa. Ydinliiketoiminnoissa ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus on yleensä kausiluonteisesti matala ja siihen nähden niissä suoritus oli osittain jopa odotuksia parempi. Offshore-liiketoiminnan odotuksia heikompi Q1 painoi kuitenkin koko konsernin kannattavuutta. Yhteensä panostukset strategisiin fokusalueisiin painoivat käyttökatetta katsauskaudella -5.6 (-2,3) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 445 (526) miljoonaa euroa eli lähes samalla hyvällä tasolla kuin vuoden 2023 lopussa (457).

Liikevaihto kasvoi merkittävästi Power- ja Industry -liiketoiminta-alueilla. Power-liiketoiminta-alueen liikevaihtoon sisältyy tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja, mutta myös ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi. Raportoimme nyt ensimmäistä kertaa Power- ja International Operations -liiketoimintaalueet yhdessä. Näillä liiketoiminta-alueilla on tehty hyvin samanlaisia hankkeita mm. sähköverkko- ja energiasektoreiden asiakkaille. Uskomme, että yhdistämällä kansainväliset hankkeet yhden Powerliiketoiminta-alueen alle, lisäämme sekä kilpailukykyämme että tehokkuuttamme. Industry-liiketoimintaalueellakin ydinliiketoimintojen liikevaihto kasvoi selvästi, mutta merkittävin osa kasvusta tuli offshoreliiketoiminnasta. Connectivity-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski kausiluonteisesti hiljaisella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate kasvoi huomattavasti vuoden 2023 vertailuajankohtaan nähden. Ydinliiketoimintojen kannattavuus oli hyvä, mutta offshore-liiketoiminnan tappiollinen ensimmäinen vuosineljännes painoi Industry-liiketoiminta-alueen käyttökatteen lähes 3 miljoonaa euroa negatiiviseksi, mikä  heikensi koko konsernin kannattavuutta. Offshore-liiketoiminnan kannattavuuskehitys on tehostetusti johdon seurannassa. Syyksi heikkoon kannattavuuteen on tunnistettu päällekkäisten projektien aikataulutuksesta  johtuneet vaikeudet resurssienhallinnassa, mikä on nostanut projektien toteutuneita kustannuksia.  Liiketoiminnassa on tehty tarvittavat henkilövaihdokset ja toimenpiteet kannattavuuskehityksen kääntämiseksi on käynnistetty. Tavoitteena on, että offshore-liiketoiminnan käyttökate kääntyy positiiviseksi vuoden loppuun mennessä.

Offshore-liiketoiminnan heikko tulos yhdessä tuulivoimatuloutusten tasekäsittelyn kanssa painoivat katsauskauden lopun omavaraisuusasteen odotuksia matalammaksi. Olen tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen rahoittajiemme kanssa omavaraisuuskovenantin raja-arvon laskusta maaliskuun lopun mittaushetkellä. Markkinaympäristön tietystä lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta uskomme loppuvuoden kannattavuuskehityksen olevan parempaa ja säilytämme helmikuussa vuodelle 2024 antamamme tulosohjauksen

Enersensen vuonna 2020 käynnistynyt strategiatyö on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Enersensen huhtikuussa valittu hallitus on perustanut keskuudestaan strategiavaliokunnan, jonka johdolla on käynnistetty Enersensen pitkän aikavälin strategian uudelleenarviointi. Strategiatyön ja siihen liittyvien toimintasuunnitelmien odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Vahvistaaksemme ja nopeuttaaksemme yhtiön uuden kehitysvaiheen toteutumista Enersensen talousjohtajaksi on 22.7.2024 alkaen nimitetty Jyrki Paappa, josta saamme johtoryhmäämme hyvin kokeneen ammattilaisen edistämään kasvumatkaamme ja strategisia tavoitteitamme.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja

(Q1 2024 Liiketoimintakatsaus, 26.4.2024)