Toimitusjohtajan katsaus

Vahvaa tekemistä koko konsernissa – vuonna 2023 liikevaihto kasvoi 29 %

Vuonna 2023 jatkoimme voimakasta kasvua ja paransimme ydinliiketoimintojemme kannattavuutta. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2022 verrattuna 28,8 prosenttia ja nousi 363,3 (282,0) miljoonaan euroon. Liikevaihto sisältää 7,6 (14,0) miljoona euroa tuulivoimahankkeista realisoituneita myyntituottoja. Konsernin oikaistu käyttökate oli 15,1 (13,7) miljoonaa euroa. Ydinliiketoimintojen kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla. Panostukset strategisiin fokusalueisiin olivat kuitenkin edelleen merkittäviä ja painoivat käyttökatetta yhteensä -11,8 (-6,1) miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa hyvällä tasolla 457 (415) miljoonassa eurossa ja konsernin rahavirta kääntyi positiiviseksi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Energiamurroksen toteuttaminen kannattavalla ja kasvavalla liiketoiminnalla on strategiamme keskiössä. Vuonna 2023 kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan merkittävästi vahvan tilauskannan tukemana. Baltiassa korkeajännitevoimalinjojen rakentaminen jatkui hyvänä. Connectivityssä aktiviteetti kiinteän valokuidun rakentamishankkeissa oli vahvaa, ja vuoden 2022 lopun ja alkuvuoden 2023 aikana kerroimme yhteensä noin 100 miljoonan euron sopimuksista valokuituyhteyksien rakentamiseen. Power-liiketoiminta-alueella markkinatilanne erityisesti siirtoverkkojen rakentamiseen liittyvissä palveluissa oli hyvä. Enersensellä on merkittävä rooli Suomen kantaverkkoon kohdistuvien projektien toteuttajana. Smart Industryssä liikevaihtoa kasvattivat sekä palvelu- että projektiliiketoimintojen kasvaneet volyymit.

Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että Smart Industry, Connectivity ja International Operations -liiketoiminta-alueet osoittivat huomattavaa käyttökatteen kasvua. Power-liiketoiminta-alueen käyttökate laski vuodentakaisesta. Panostukset strategisiin fokusalueisiin heijastuvat edelleen Smart Industry- ja Power -liiketoiminta-alueiden kannattavuuteen, ja erityisesti offshore-liiketoiminnan ylösajo on ollut odotuksia hitaampaa. Molemmat liiketoiminta-alueet ovat kuitenkin pystyneet parantamaan ydinliiketoimintojensa kannattavuutta erityisesti vahvojen volyymien tukemana. Myös International Operations- ja Connectivity-liiketoiminta-alueilla kasvaneet volyymit, mutta myös kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimet ovat jo tuottaneet tulosta. Merkittävä panostuksemme yhtiön toiminnanohjausjärjestelmään eteni loppuvuodesta
seuraavaan vaiheeseen, kun käyttöönotto toteutettiin onnistuneesti Smart Industry -liiketoiminta-alueella. Onnistunut ensimmäinen vaihe antaa hyvän pohjan, jolta jatkaa järjestelmän käyttöönottoa myös muilla liiketoiminta-alueilla.

Strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi keskitymme asemamme vahvistamiseen valituilla fokusalueillamme. Vuoden 2023 aikana saadut ensimmäiset merkittävät offshore-projektit ovat kasvattaneet liiketoiminnan volyymejä, mutta panostukset ylösajoon rasittivat edelleen kannattavuutta. Tuuli- ja aurinkovoiman hankeportfolion kehitystä jatkettiin. Vuoden 2023 lopussa maatuulivoiman hankeportfolio oli yhteensä noin 8 400 MW (6/2023: 8 100 MW) ja aurinkoenergian hankeportfolion koko noin 400 MW (6/2023: 60 MW). Yhteensä noin 8 800 MW:n uusiutuvan energian hankekehityssalkkumme antaa hyvät lähtökohdat oman energiantuotannon kehittämisen, johon liittyvien vaihtoehtojen arviointi jatkuu kesäkuussa 2023 ilmoitetun prosessin mukaisesti.

Päästöttömän liikenteen latausratkaisuissa tarkensimme rooliamme suurteholatausteknologian kehittäjänä ja toimittajana. Edistyksellisen ECDC -suurteholatauslaitteemme markkinoille tuonti etenee ja kiinnostus laitetta kohtaan on ollut hyvää erityisesti meitä kiinnostavissa ammatti- ja kaupallisten latausoperaattoreiden segmenteissä. Marraskuussa julkaisimme ensimmäisenä toimijana Suomessa yhteistyön sähköisen liikenteen maksu- ja hallinta-alustakehittäjä Montan kanssa ja ryhdyimme valmistelemaan integraatioita usean sähköisen liikenteen taustajärjestelmätoimittajan kanssa.

Loppuvuodesta teimme merkittävän päätöksen ilmastotyön saralla sitoutumalla Science Based Targets – aloitteen lähiajan päästövähennystavoitteeseen. Sitoumuksen myötä määrittelemme vuoden 2025 loppuun mennessä tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Halusimme myös osallistaa hankintaketjuamme keskusteluun terästuotannon siirtymisestä kohti vähäpäästöisempiä ratkaisuja ja
liityimme loppuvuonna 2023 mukaan WWF Suomen Ready for Green Steel -kampanjaan, joka kannustaa teräsalan yrityksiä vauhdittamaan tätä positiivista muutosta.

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet vuodelle 2027. Vuoden 2023 vahva kasvu osoittaa, että olemme kasvutavoitteidemme suhteen hyvällä uralla. Kasvun rinnalla siirrämme painopistettä entistä enemmän kannattavuuden parantamiseen, esimerkkinä uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka uskomme tehostavan toimintaamme. Myös työ liiketoimintaportfoliomme virtaviivaistamiseksi jatkuu. Tähän liittyen käynnistimme vuoden 2024 alussa valmistelutyöt Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueiden organisaatioiden yhdistämiseksi. Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueilla tehdään monessa asiassa hyvin samanlaisia hankkeita ja uskomme, että yhdistämällä nämä toiminnot lisäämme sekä kilpailukykyämme että tehokkuuttamme.

Vuoden 2024 osalta näkymät ovat suotuisat ja odotamme sekä liikevaihdon että käyttökatteen kasvavan. Vuoden 2024 liikevaihdon odotamme olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa.

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja

(Tilinpäätöstiedote 2023, 29.2.2024)