Toimitusjohtajan katsaus

Positiivinen tulos ja markkina

”Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiömme kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan ja markkinanäkymä on edelleen hyvin positiivinen. Liikevaihtomme nousi 114,9 miljoonaan euroon (+267,7 %) ja oikaistu käyttökatteemme 7,4 (1,4) miljoonaan euroon, joka on 6,4 (4,5) prosenttia liikevaihdostamme. Oikaistu liikevoittomme oli 3,5 (0,8) miljoonaa euroa, joka on 3,1 (2,5) prosenttia liikevaihdostamme. (Empower-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut sisältyvät konsernin lukuihin alkaen elokuusta 2020.)

Tilauskantamme oli kesäkuun lopussa 301 miljoonaa euroa. Segmenttiemme tilauskannat ovat kehittyneet odotusten mukaisesti, ja tilauskanta on pysynyt hyvällä tasolla vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

Smart Industry- ja Power-segmenttien tulokset kehittyivät katsauskaudella positiivisesti. Smart Industry -segmentin tulokseen vaikutti ennakoitua parempi projektikannattavuus. Power-segmentissä kysyntä jatkui vahvana ja tilauskanta vahvistui odotetun mukaisesti. Connectivity-segmentin tulosta heikensivät osaltaan edelliseen vuoteen verrattuna haastavat sääolosuhteet talven ja kevään aikana kiinteissä verkoissa ja talvella mobiiliverkoissa sekä kiinteiden verkkojen projektien suppeampi koko. Myös International Operations -segmentissä haastavat sääolosuhteet katsauskaudella vaikuttivat negatiivisesti käyttökatteeseen. Talvi on meille sääolosuhteista johtuen usein haasteellinen ja vuoden toisella vuosipuoliskolla odotammekin tuloksemme kehittyvän positiivisesti.

Optimoimme liiketoimintaamme ja toukokuussa allekirjoitimme kauppakirjan rakentamisen henkilöstöpalveluita tarjoavan tytäryhtiömme Värväämö Oy:n koko osakekannan myynnistä. Yhtiössämme säilyi edelleen henkilöstöpalvelualan osaamista ja kykyä projektiresursointiin sekä sisäiseen skaalaamiseen. Resursointiyksikkö toimii osana Smart Industry -segmenttiämme.

Tiedotimme toukokuussa saaneemme päätökseen neuvottelut toimintamme jälleenrahoituksesta. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet uusia kumppaneita tukemaan toimintamme kehitystä ja kasvua.

Toukokuussa siirryimme suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen IFRS-raportointiin ja kesäkuussa listauduimme Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Toteutimme onnistuneesti 1 775 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keräsimme sen tuloksena noin 16 miljoonaa euroa. Olen erittäin tyytyväinen annin lopputulokseen. Tämä osaltaan luo edellytykset olla visiomme mukaisesti päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Kesäkuun anti oli hyvä jatkumo maaliskuun suunnatulle osakeannille, jolla keräsimme 15 miljoonaa euroa ja saimme Nidoco AB:stä tueksemme merkittävän osakkeenomistajan.

Arviomme mukaan olemme jo saavuttaneet suuren osan Enersensen ja Empowerin viimekesäisen yhdistymisen jälkeen julkistamamme ennusteen 4–7 miljoonan euron integraatiosäästöistä. Olemme jatkaneet edelleen työtä yhtiön yhteisen yrityskulttuurin edistämiseksi sekä uuden strategian jalkauttamiseksi. Integraatiohankkeet jatkuvat edelleen kuluvalla ja seuraavalla tilikaudella.

Olen tyytyväinen siihen kehitykseen, mikä Enersense-Empower -fuusiolla on ollut. Kun noin vuosi sitten yhdistyimme, oli Empower erittäin haastavassa tilanteessa, ja olemme vuoden aikana hienosti onnistuneet yhdessä kääntämään kokonaisuuden voittoa tekeväksi Enersense-konserniksi.

Yhtiö on valmis ottamaan seuraavan askeleen. Panostamme kannattavaan kasvuun ja strategisiin investointeihin, jotka keskittyvät ydinliiketoimintamme ympärille. Yritysjärjestelyt ovat vahvasti fokuksessamme.”

Jussi Holopainen
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj