Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|5.2.2024

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen liputusilmoitus (Virala Oy Ab)

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 5.2.2024 klo 16.00

Enersense International Oyj on vastaanottanut 5.2.2024 Virala Oy Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n tytäryhtiö Nidoco AB omistaa 21,98 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Virala Oy Ab:n rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä on 800000 osaketta, mikä vastaa 4,85 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä. Viralan ja Nidocon yhteenlaskettu omistusmäärä on 4425000 osaketta, mikä vastaa 26,83 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.Ennen liputusilmoitusta Nidocon omistusmäärä oli 4 425 000 osaketta, mikä vastasi 26,83 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.Enersensen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 16492527.

Liputusvelvollisen omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (7. A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7. B)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

21,98

4,85

26,83

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

25,01

-

25,01

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000301585

0

3625 000

0

21,98

A YHTEENSÄ

3625 000

21,98

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus/ nettoarvon tilitys

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Termiini

19.4.2024

5.2.2024

osaketoimitus

800 000

4,85

B YHTEENSÄ

800 000

4,85

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Virala Oy Ab - 4,85 800 000
Atine Group Oy - - -
Nidoco AB 21,98 - 3625 000

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com

Jaa