Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|31.8.2022

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj
Pörssitiedote, 31.8.2022 klo 11:15

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Ilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut 4,81 prosenttiin 31.8.2022. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 784 510 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,81 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,81 - 4,81 16293357
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,64 - 8,64

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 784510 4,81
A YHTEENSÄ 784510 4,81

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Kyösti Kakkonen 0 0 0
Kakkonen-Yhtiöt Oy 0 0 0
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 4,81 4,81 784510

Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkonen omistaa 55,3 % Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä, joka omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä.

Jaa