Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|3.4.2023

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus (MBÅ Invest Oy)

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 3.4.2023 klo 13.50

Enersense International Oyj on vastaanottanut MBÅ Invest Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan MBÅ Invest Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 1.4.2023 laskenut alle 5 prosentin rajan.

MBÅ Invest Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:ssä laski 0 prosenttiin yhtiön sulautuessa Enersense International Oyj:hin 27.3.2023 julkaistun Enersense International Oyj:n tiedotteen mukaisesti.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 - 0 0
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,09 - 14,09 -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 0 0
A YHTEENSÄ 0 0

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com

Jaa