Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|3.4.2023

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus (Petri Suokas)

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 3.4.2023 klo 17.10

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Petri Suokkaan ja tämän määräysvaltayhtiöiden osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 1.4.2023 noussut yli 5 prosentin rajan. Liputusvelvollisen määräysvallassa oleva yhtiö, Suotuuli Oy, on saanut yhteensä 680 020 kohdeyhtiön osaketta sulautumisvastikkeena MBÅ Invest Oy:n sulauduttua Enersense International Oyj:hin 27.3.2023 julkaistun Enersense International Oyj:n tiedotteen mukaisesti.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,66 - 5,66 933 092
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 12 210 920 882 0,07 5,58
A YHTEENSÄ 933 092 5,66

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Petri Suokas 0,07 - 12 210
Siementila Suokas Oy 1,46 - 240 860
Suotuuli Oy 4,12 - 680 022

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.enersense.com

Jaa