32 metriä pitkä ja 34 metriä leveä pontonikuljetus onnistuneesti perille

Enersense Offshore sai kesällä valmiiksi HaminaKotkan satamaan tilatun ponttonin ja rampin rakentamisen. Projektiin sisältyi 639 tonnia painavan ponttonin ja noin 187 tonnia painavan rampin rakentaminen sekä kuljetus ja asennus kohdesatamassa.

Projekti aloitettiin Mäntyluodon telakalla Porissa lokakuussa 2021, ja Enersenseltä projektin parissa työskenteli parhaimmillaan noin 70 henkilöä. 32 metriä pitkä ja 34 metriä leveä ponttoni koottiin telakalla yhdeksästä osalohkosta, jotka yhdistettiin neljäksi suurlohkoksi. Suurlohkot puhallettiin ja maalattiin, jonka jälkeen ne yhdistettiin kokonaiseksi ponttoniksi ja kuljetettiin telakan rantaan.

Ponttoni laskettiin veteen, jonka jälkeen se hinattiin Porin satamaan, jossa ramppilohkot nostettiin ponttonin päälle ja merikiinnitettiin. Viimeiset työt ja tarkastukset tehtiin juhannuksen tienoilla ja hinaus kohti Kotkaa aloitettiin kesäkuun lopulla. Ponttoni asennettiin HaminaKotkan sataman Hietasen ro-ro-lasteihin keskittyneen satamanosan laituriin heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Ponttoni on suunniteltu erityisesti ro-ro-alusten lastaus- ja purkuoperaatioihin olemassa olevan laiturin jatkoksi. Ro-ro (roll-on/roll-off) -alus tarkoittaa laivaa, johon kuormaus tapahtuu aluksen sivusta, perästä tai keulasta rullaten, eikä sen lastaamisessa tarvita nosturia. HaminaKotka Satama investoi ja kehittää RoRo-terminaalin mahdollisuuksia kapasiteetin nostamiseksi sekä luo edellytykset sataman asiakkaille ja toimijoille vastaanottaa entistä suurempia aluksia ja tavaravirtoja myös tulevaisuudessa. Rampin suunnittelussa on huomioitu varustamojen ja satamaoperaattorin tarpeet sekä näkemykset lähitulevaisuuden aluksille ja lastinkäsittelylle.

”Projektissa hyödynnettiin Enersense Offshore Oy:n osaamista suunnittelussa, valmistuksessa, vesillelaskuoperaatiossa sekä projektin hoidossa. Projekti toteutettiin kustannustehokkaasti aikataulussa ilman tapaturmia. Eri vaiheissa projektia kokeiltiin rohkeasti uusia toteutustapoja, jotka osaltaan vaikuttivat menestykselliseen lopputulokseen. Projektin erinomainen toteutus vahvistaa Enersense Offshoren asemaa luotettavana kelluvien ja kiinteiden meriteknisten rakenteiden toimittajana”, toteaa Enersensen projektipäällikkö Antti Nikkarikoski.

Jaa