Hiilineutraalisuuteen tähtäävä Enersensen ja Helenin strateginen yhteistyö käyttö- ja kunnossapitopalveluissa käynnistyi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj ja energiayhtiö Helen Oy sopivat 31.8.2022 laajasta laitosten sekä verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien strategisesta yhteistyöstä. Sopimus astui voimaan tänään 1.11.

Kunnossapitomestari Jouni Tahvanainen ja koneasentaja Isto Pulkkinen olivat työvuorossa ensimmäisten uusien enersenseläisten joukossa Hanasaaren voimalaitoksella tiistaina.

”Kolme tuntia tässä ollaan oltu enersenseläisinä töissä. Työt ovat jatkuneet niin kuin ennenkin, ei mitään erikoista. Tunnelmat ovat hyvät ja odottavalla kannalla tässä ollaan, mikä mahdollisesti muuttuu ja mitä ja missä teemme jatkossa”, Isto Pulkkinen ja Jouni Tahvanainen kertovat.

Helen ostaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN Oy:ltä muun muassa neljän voimalaitoksen, 15 lämpökeskuksen, kuuden jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksen sekä yli 1500 kilometrin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen sekä noin 60 kilometrin energiatunneleiden tarpeisiin Pääkaupunkiseudulla.

Palvelusopimuksen yhteydessä sovittiin myös, että käyttö- ja kunnossapitotehtävissä Helenillä työskennelleistä ihmisistä enintään 260 siirtyy liikkeen luovutuksella Enersensen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Toivotamme kaikki uudet kollegat lämpimästi tervetulleiksi Enersensen matkaan kehittämään ja vauhdittamaan vihreää siirtymää. Osaava, ammattitaitoinen ja kehityshaluinen henkilöstö vahvistaa ja laajentaa osaamistamme ja palvelutarjontaamme entisestään. Saamme myös valmiit huoltokeskuskohteet, joita kehittää yhdessä asiakkaan kanssa toimintaympäristön muuttuessa vauhdilla”, toteaa liiketoimintajohtaja Jaakko Leivo, Enersense International Oyj.

Yhteistyösopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, jonka jälkeen yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä kahdella kaksivuotisella optiolla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa. Yhteistyösopimuksella ei ole vaikutusta Enersensen vuoden 2022 ohjeistukseen, mutta se vahvistaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

”Sekä Enersensen että Helenin strategisena tavoitteena on olla keskeisesti mukana vihreässä siirtymässä, ja tämän sopimuksen myötä pystymme omalta osaltamme mahdollistamaan Helenin visiota olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tässä maailmantilanteessa myös huoltovarmuudella on aivan erityinen merkitys ja siihen meillä kriittisen infrastruktuurin erityisosaajana on paljon annettavaa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj.

Enersense on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluita teollisuussektorille jo yli 20 vuoden ajan. Laajoja käyttö- ja kunnossapidon palvelusopimuksia Enersensellä on useiden suurten suomalaisyritysten kanssa.

Jaa