Kasvaneet tuulivoimainvestoinnit vauhdittavat nyt sähköasemalaajennuksia

Voimakkaasti lisääntyneet tuulivoimainvestoinnit näkyvät nyt kiireenä sähköasemarakentamisessa ja myös vanhojen sähköasemien laajennuksissa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi kantaverkkoon seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolme miljardia euroa, jolla mahdollistetaan kymmeniä sähköasema- ja lukuisia voimajohtohankkeita eri puolilla Suomea.

Enersense voitti Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Simojoen sähköaseman laajennusurakan syyskuussa 2022. Hankkeen toteutus aloitettiin loppuvuodesta projektin tarkemmalla aikataulutuksella ja hankinnoilla, ja projekti luovutetaan tilaajalle joulukuussa 2024. Simon kuntaan Lapin maakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan rajalle toteutettava Simojoen sähköaseman laajennus mahdollistaa lähialueelle suunnitteilla olevien uusien tuulivoimapuistojen liittämisen kantaverkkoon.

Simojoen alueella on jo runsaasti kantaverkkoon liitettyä tuulivoimaa, ja lisääntyneen tuulivoimarakentamisen myötä laajennuksen tarve kasvoi entisestään. Investoinnit tuulivoimarakentamiseen näkyvät konkreettisesti tämän hankkeen osalta, sillä kapasiteetin tarve on tuplaantunut odotettuun nähden vain muutamassa vuodessa.

Fingridin rakennuttama Simojoen 110 kV sähköasema valmistui vuoden 2021 lopussa. Sähköasemalle on rakennettu urakan yhteydessä valmius yhdelle muuntajalle. Nyt tehtävässä laajennuksessa sähköasemalle rakennetaan neljä 400 kV kenttää sekä kaksi 400 kV muuntajaa, yksi 110 kV kenttä ja viisi 20 kV kenttää.

Enersense on viime aikoina rakentanut myös muita vastaavan kategorian hankkeita Fingridille.

”Enersensen sähköasemaprojektien henkilöstöllä on vahva kokemus vastaavista vaativista hankkeista. Projekti on hienoa jatkumoa edellisiin kahden 400 kV muuntajan asemiin, Kärppiö valmistui viime kesänä ja Arkkukallio valmistuu ensi kesänä. Sijainnillisesti hanke toteutetaan tällä kertaa kotikentällä, sillä organisaatiosta useampi henkilö asuu Oulun seudulla”, kertoo sähköasemaprojektiliiketoiminnan johtaja Anssi Niiles.

Jaa