Sähköalan yritysten hankintatoimi on tehokkuuden kulmakivi

Sähköalan yritysten hankintatoimi on olennainen osa liiketoimintaa, joka vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Tehokkaasti toimiva hankintaprosessi voi tarjota kilpailuetua sekä pienentää kustannuksia, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen tulokseen. Kilpailukykyiset hinnat ja laadukkaat toimitukset ovat kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan tuotantokustannuksiin. Siksi hankintatoimen tulee jatkuvasti etsiä uusia toimittajia, neuvotella sopimuksia ja varmistaa, että ostot tehdään oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Hankintatoimen tulisi olla strateginen osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Yhteistyö luotettavien toimittajien kanssa voi tarjota pitkäaikaista arvoa, kun taas sopimusneuvottelut ja hintavertailut voivat auttaa varmistamaan parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen. Lisäksi kestävyysnäkökulmat ovat nousseet entistä merkittävämpään rooliin, kun yritykset pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja varmistamaan vastuullisen hankintaketjun. Tähän liittyviä teemoja ovat esimerkiksi vastuullinen toimitusketju, kestävä kasvu, energiatehokkuus, kiertotalous sekä kasvihuonepäästöjen vähennys (scope 1, 2, 3-luokittelu).

Riskienhallinta on olennainen osa hankintaprosessia. Sähköalan yritysten on tunnistettava ja hallittava erilaisia riskejä, kuten toimitusketjun häiriöitä, raaka-aineiden hintavaihteluita ja lainsäädännöllisiä muutoksia sekä asennusprojekteihin melko usein liittyviä aikataulumuutoksia. Varasuunnitelmien kehittäminen ja joustavuuden lisääminen voivat auttaa yrityksiä selviytymään odottamattomista tilanteista ja säilyttämään toimintakykynsä.

Myös hankintatoimen digitalisaatio on muuttanut tapaa, jolla sähköalan yritykset hankkivat tarvitsemiaan resursseja ja palveluita. Automatisoidut järjestelmät ja tekoäly avustavat päätöksenteossa ja mahdollistavat nopeamman reagoinnin markkinoiden muutoksiin. Nykyaikaiset yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin liitetyt hankintasovellukset suoraviivaistavat tarjouspyyntöjen, -vertailujen ja ostotilausten tekemistä.

Hankintatoimi on siis enemmän kuin pelkkä kuluerä yrityksen budjetissa. Se on strateginen voimavara, joka voi vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn ja pitkän aikavälin menestykseen. Sijoittaminen tehokkaaseen ja kestävään hankintatoimeen voi tuoda merkittäviä etuja niin taloudellisesti kuin maineellisestikin.

Kaiken kaikkiaan sähköalan yritysten hankintatoimi on siirtymässä kohti entistä strategisempaa ja digitalisoituneempaa lähestymistapaa. Tehokas hankintatoimi voi toimia kilpailuetuna, parantaa yrityksen tulosta ja varmistaa sen kestävän kasvun tulevaisuudessa.

Veli-Matti Sääski, hankintapäällikkö

Kirjoitus on julkaistu Sähkö&Tele-lehden numerossa 04/2024

 

Jaa