Pörssitiedote|27.10.2023

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt pääomanpalautuksen toisen erän maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 27.10.2023 klo 12.05

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön tilikautta 2022 koskevan pääomanpalautuksen toisen 0,05 euron erän täsmäytys- ja maksupäivästä 4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

Yhtiön hallituksen päätöksen perusteella pääomanpalautuksen toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän täsmäytyspäivänä 1.11.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toisen erän maksupäivä on 8.11.2023.

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena 0,10 euroa osaketta kohden eli yhteensä 1 649 253,10 euroa kutsuhetken osakemäärän mukaan laskettuna. Pääomanpalautus päätettiin maksaa kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta maksettiin toukokuussa 2023.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa