Pörssitiedote|29.2.2024

Enersense International Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 29.2.2024 klo 13.30

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa helmikuussa 2023 päätetylle osakepalkkiojärjestelmälle 2023–2025. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2026 on yksi ansaintajakso, tilikaudet2024–2026.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuottoon tilikausilta 2024–2026, konsernin kumulatiiviseen euromääräiseen käyttökatteeseen tilikausilta 2024–2026 ja yhtiön vastuullisuusohjelman toteutukseen.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2027. Palkkiot maksetaan osittain Enersense International Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 369784 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin asema toimitusjohtajana tai jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa