Pörssitiedote|3.8.2023

Enersense International Oyj:n tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsaus: Vahva kasvu jatkui – perusliiketoimintojen kannattavuus parani

Enersense International Oyj
Puolivuosikatsaus 3.8.2023 klo 12.00

Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia.

HUHTI–KESÄKUU 2023

• Liikevaihto 86,3 (59,8) miljoonaa euroa, kasvua 44,3 %.

• Käyttökate 3,0 (-0,6) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 3,5 (-1,0) %.

• Oikaistu käyttökate 3,1 (-0,4) miljoonaa euroa eli 3,6 (-0,7) % liikevaihdosta.

• Liikevoitto 0,6 (-2,8) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali 0,7 (-4,6) %.

• Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,11 (-0,25) euroa.

TAMMI–KESÄKUU 2023

• Liikevaihto 161,3 (120,0) miljoonaa euroa, kasvua 34,4 %.

• Käyttökate 3,1 (4,8) miljoonaa euroa, käyttökatemarginaali 1,9 (4,0) %.

• Oikaistu käyttökate 3,5 (5,0) miljoonaa euroa eli 2,2 (4,2) % liikevaihdosta.

• Liikevoitto -1,6 (0,5) miljoonaa euroa, liikevoittomarginaali -1,0 (0,4) %.

• Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,34 (-0,31) euroa.

• Maatuulivoiman hankeportfolio oli katsauskauden lopussa yhteensä noin 8 100 MW (vuoden 2022 lopussa noin 8 000 MW).

• Tilauskanta ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 527 (295) miljoonaa euroa.

• Enersense tiedotti 1.6.2023 käynnistäneensä arvioinnin vaihtoehdoista, joilla se voisi edelleen vauhdittaa Power-liiketoiminta-alueensa kasvutavoitteita ja erityisesti yhtiön strategista tavoitetta tulla merkittäväksi puhtaan energian tuottajaksi.

• Enersense tiedotti 19.6.2023 allekirjoittaneensa suomalaisen teleoperaattorin ja digitaalisten palveluiden tarjoajan Elisan kanssa 35 miljoonan euron lisäsopimuksen Elisan Kuitu kotiin -valokuituverkon rakentamisesta Suomessa avaimet käteen -periaatteella.

Katsauskauden jälkeen:

• Enersense tiedotti 27.7.2023 muuttaneensa tuulivoimahankkeiden kirjanpitokäsittelyä vuoden 2023 alusta ja julkaisi päivitetyt vertailutiedot vuodelta 2022.

Ohjeistus tilikaudelle 2023
(annettu 8.5.2023)

Enersensen vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan yli 300 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 12–18 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla on jatkunut maailmantalouden yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta hyvänä alkuvuoden aikana ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Yhtiön vahva tilauskanta antaa hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle. Olemme onnistuneet kiihdyttämään tuulivoiman hankekehitystämme ja oletamme, että sama kehitys jatkuu. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä edelleen jatkuvat panostukset merituulivoimaliiketoiminnan kehittämiseen ja maatuulivoiman hankekehityksen kiihdyttäminen. Yhtiö haki vuoden 2022 lopussa 26 miljoonan euron vaihtovelkakirjarahoituksen näiden panostusten toteuttamiseksi.

Tunnuslukuja

Tuulivoimahankkeiden kirjanpitokäsittelyä on muutettu vuoden 2023 alusta. Vuoden 2022 vertailutiedot on päivitetty vastaamaan uutta kirjaamiskäytäntöä.

4–6/2023 4–6/2022 1–6/2023 1–6/2022 1–12/2022
Liikevaihto (1 000 EUR) 86324 59827 161322 120030 281997
Käyttökate (1 000 EUR) 3046 -614 3103 4797 12210
Käyttökate % 3,5 -1,0 1,9 4,0 4,3
Oikaistu käyttökate (1000 EUR) 3122 -431 3514 5048 13654
Oikaistu käyttökate % 3,6 -0,7 2,2 4,2 4,8
Liikevoitto (1 000 EUR) 645 -2772 -1648 455 3479
Liikevoitto % 0,7 -4,6 -1,0 0,4 1,2
Kauden tulos (1 000 EUR) -1886 -4133 -5663 -5427 -9835
Omavaraisuusaste % 27,8 40,2 27,8 40,2 28,8
Nettovelkaantumisaste % 66,6 32,7 66,6 32,7 19,0
Oman pääoman tuotto % -3,2 -6,3 -9,5 -9,9 -17,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,11 -0,25 -0,34 -0,31 -0,57
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,11 -0,25 -0,34 -0,31 -0,57

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

"Enersensen vahva kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä ja konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 34,4 prosenttia 161,3 (120,0) miljoonaan euroon. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 527 (295)miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu käyttökate oli 3,5 (5,0) miljoonaa euroa. Perusliiketoimintojen kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta panostukset strategisiin fokusalueisiin painoivat käyttökatetta yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Vertailukauden käyttökatetta paransivat yhteensä 8,5 miljoonan euron tuloutukset Enersense Wind -yrityskaupasta johtuen. Toisaalta on hyvä muistaa, että toimintaympäristö alkuvuonna 2022 oli hyvin poikkeuksellinen erityisesti Venäjän hyökkäyssodasta ja ICT-alan lakosta johtuen, mikä rasitti vertailukauden tulosta.

Työ perusliiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi on alkanut tuottaa tuloksia. Erityisesti Smart Industryssä palvelu- ja projektiliiketoimintojen volyymien kasvu näkyy kannattavuuden parantumisena. International Operations- ja Connectivity-liiketoiminta-alueilla hyvällä tasolla olevat volyymit ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimet ovat tuottaneet tulosta alkuvuoden aikana. Baltiassa korkeajännitevoimalinjojen rakentaminen jatkuu aktiivisena ja Connectivityssä olemme vuoden 2022 lopusta alkaen kertoneet yhteensä noin 100 miljoonan euron sopimuksista valokuituyhteyksien rakentamiseen, mikä nostaa k.o. liiketoiminnan volyymejä. Power-liiketoiminta-alueella markkinatilanne jatkuu hyvänä ja kausiluonteisesti haasteellisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen perusliiketoimintojen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä. Enersensellä on mm. merkittävä rooli Suomen kantaverkkoon kohdistuvien projektien toteuttajana ja olemme alkuvuoden aikana voittaneet projekteja jo yhteensä noin 40 miljoonan euron arvosta.

Enersense on edellisen viiden vuoden aikana ollut Nasdaq Helsingin kovin kasvaja liikevaihdon vuotuisella kasvulla mitattuna. Tarkennetun strategiamme myötä panostamme aktiivisesti asemamme vahvistamiseen myös strategisilla fokusalueillamme. Kesäkuun alussa kerroimme käynnistäneemme arvioinnin vaihtoehdoista, joiden avulla on tarkoitus vauhdittaa Power-liiketoiminta-alueen kasvutavoitteita ja erityisesti strategista tavoitettamme tulla merkittäväksi puhtaan energian tuottajaksi. Olemme asettaneet oman energian tuotantotavoitteeksi vuoteen 2027 mennessä yhteensä 600–700 MW, minkä olemme arvioineet vaativan yhteensä 700–800 miljoonan euron investoinnit. Haemme nyt parasta mahdollista ratkaisua kasvustrategiamme vauhdittamiseksi. Katsauskauden lopussa uusiutuvan energian hankeportfoliomme oli noin 8 100 MW (12/2022: 8 000 MW), mikä antaa hyvän pohjan edetessämme määrätietoisesti kohti oman energiantuotannon tavoitettamme.

Päästöttömän liikenteen latausratkaisujen osalta skaalasimme tuotannon teolliseen mittakaavaan aloittamalla katsauskaudella yhteistyön Scanfilin kanssa. Enersensen uusi suurteholatauslaite mahdollistaa yksittäisen latauslaitteen lataustehon kasvattamisen aiemmasta 30 kilowatista 160 kilowattiin. Uskomme, että tämä yhteistyö tarjoaa meille hyvät kasvun mahdollisuudet. Toimitamme kuluvan kesän aikana suurtehoisia latausratkaisuja Norjaan, Suomeen ja Ruotsiin, ja näemme Pohjoismaiden latauskenttämarkkinassa meille paljon mahdollisuuksia.

Kesäkuussa kerroimme, että Porin kaupunki on alkanut rakentaa merituulivoiman ympärille perustuvaa kansainvälistä osaamis- ja operointikeskittymää. Enersense on hankkeessa mukana ja merituulivoimaosaamisellamme sekä 50 000 m2 tuotantotiloillamme Porin Mäntyluodossa on merkittävä rooli osaamiskeskittymän rakentumisessa. Selkämeren alue on kansainvälisestikin yksi otollisimpia seutuja merituulivoimaloiden rakentamiselle: 400 kilometrin säteellä Porista on julkistettu Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 15 merkittävää voimalahanketta. Osaamiskeskittymä tukee Enersensen kasvutavoitteita ja mahdollistaa entistä paremmin Enersensen EPCI-toimittajan roolin merituulivoimahankkeissa. Myös panostukset syksyllä 2021 ostetun Enersense Offshoren ylösajoon alkavat realisoitua. Heinäkuun alussa Aker Solutions tilasi Enersenseltä teräsrakennemoduuleita Hugin A -tuotantolautalle, joka on osa Aker BP:n operoiman Yggdrasilin öljy- ja kaasukentän kehittämistä Pohjanmerellä. Uskomme, että hyvin toteutettu projekti mahdollistaa meille jatkossa yhteistyömme laajentumisen voimakkaasti kasvavaan energiamarkkinaan, jossa Aker Solutionsilla on vahvaa kokemusta.

Strategisten hankkeiden rinnalla jatkamme työtämme perusliiketoimintaportfoliomme virtaviivaistamiseksi. Pyrimme keskittymään ydinosaamiseemme ja luovumme toiminnoista, jotka eivät siihen kiinteästi kuulu. Osana tätä tarkastelua myimme kesäkuussa tilaajavastuupalveluita tuottavan Enersense Solutionsin koko osakekannan ja sen omistaman tilaajavastuupalveluissa käytettävän E-Sense -järjestelmän Administer Groupiin kuuluvalle Econialle. Kaupasta kirjattiin 0,9 miljoonan euron myyntivoitto toiselle vuosineljännekselle."

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Enersensen tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Enersensen internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Tommi Manninen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mikko Jaskari, CFO
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa