Pörssitiedote|11.4.2024

Enersense julkaisee uuden organisaatiorakenteen mukaiset vuoden 2023 liiketoiminta-aluekohtaiset taloudelliset vertailutiedot

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 11.4.2024 klo 15.15

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense muutti organisaatiorakennettaan vuoden 2024 alussa yhdistämällä Power- ja International Operations -liiketoiminta-alueet yhdeksi Power-liiketoiminta-alueeksi (pörssitiedote 9.1.2024) ja julkaisee nyt vuoden 2023 liiketoiminta-aluekohtaiset vertailutiedot. Industry- ja Connectivity -liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen vertailutiedot ovat muuttumattomat.

Uuden liiketoiminta-aluerakenteen mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2023 on esitetty alla. Neljännesvuositiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

EUR tuhatta

1–3/2023

4–6/2023

7–9/2023

10–12/2023

1–12/2023

Industry

26150

26839

26668

34055

113712

Power

38079

45831

51070

56711

191691

Connectivity

10774

13600

16364

17033

57771

Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät

-5

54

66

28

144

Yhteensä

74998

86324

94168

107827

363318

Käyttökate (EBITDA) liiketoiminta-alueittain

EUR tuhatta

1–3/2023

4–6/2023

7–9/2023

10–12/2023

1–12/2023

Industry

1108

952

2482

720

5262

Power

226

2687

2054

9767

14733

Connectivity

-40

-125

1363

1075

2273

Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat erät

-1236

-468

-1954

-3907

-7564

Yhteensä

58

3046

3945

7655

14704

Käyttökate-% (EBITDA) liiketoiminta-alueittain

1–3/2023

4–6/2023

7–9/2023

10–12/2023

1–12/2023

Industry

4,2

3,5

9,3

2,1

4,6

Power

0,6

5,9

4,0

17,2

7,7

Connectivity

-0,4

-0,9

8,3

6,3

3,9

Yhteensä

0,1

3,5

4,2

7,1

4,0

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain

MEUR

31.03.2023

30.06.2023

30.09.2023

31.12.2023

Industry

187

170

168

144

Power

243

230

202

185

Connectivity

96

127

141

128

Yhteensä

526

527

511

457

Henkilötyövuosi (keskiarvo ajanjaksolla) liiketoiminta-alueittain

31.03.2023

30.06.2023

30.09.2023

31.12.2023

Industry

775

699

713

716

Power

814

811

810

812

Connectivity

344

346

353

355

Muut

60

55

57

59

Yhteensä

1993

1911

1933

1942

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Tommi Manninen

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Risto Takkala, väliaikainen talousjohtaja
Puhelin: +358 45 127 4414
Sähköposti: risto.takkala@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa