Pörssitiedote|27.7.2023

Enersense muuttaa tuulivoimahankkeiden kirjanpitokäsittelyä ja julkaisee vertailutiedot vuodelta 2022

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 27.7.2023 klo 14.00

Enersense muuttaa tuulivoimahankkeiden kirjanpitokäsittelyä vuoden 2023 alusta niin, että toteutuneista tuulivoimahankkeista realisoituneet myyntituotot sisällytetään tuloslaskelmassa liikevaihtoon, kun ne aiemmin sisältyivät liiketoiminnan muihin tuottoihin. Lisäksi osakassopimuksen perusteella vähemmistöosakkaille maksettava varojenjako kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin, kun se aiemmin käsiteltiin oman pääoman vähennyksenä.

Muutos liittyy tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden tarkennukseen, jonka tarkoituksena on antaa vertailukelpoisempaa ja selkeämpää informaatiota Enersensen tuulivoimahankkeista sekä niiden vaikutuksesta Enersensen taloudelliseen tulokseen.

Kirjanpitokäsittelyn muutoksen vaikutukset konsernin liikevaihtoon, rahoituskuluihin ja osakekohtaiseen tulokseen

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi muutoksen vaikutuksesta 6,4 miljoonalla ja neljännen vuosineljänneksen 7,5 miljoonalla eurolla. Koko vuoden liikevaihto kasvoi yhteensä 14 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan muut tuotot pienenivät vastaavasti. Muutos ei vaikuttanut vuoden 2022 liiketulokseen.

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen rahoituskulut kasvoivat 2,5 miljoonalla ja neljännen vuosineljänneksen 4,9 miljoonalla eurolla. Koko vuoden rahoituskulut kasvoivat 7,4 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen tulos heikkeni 0,16 euroa ja neljännen vuosineljänneksen 0,30 euroa. Koko vuoden osakekohtainen tulos heikentyi 0,46 euroa.

Kirjanpitokäsittelyn muutoksen vaikutukset Power-segmentin liikevaihtoon ja käyttökateprosenttiin

Power-segmentin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,4 miljoonalla ja neljännen vuosineljänneksen 7,5 miljoonalla eurolla. Koko vuoden liikevaihto kasvoi yhteensä 14 miljoonalla eurolla. Muutos ei vaikuttanut käyttökatteeseen, mutta ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökateprosentti pieneni 18,8 ja neljännen vuosineljänneksen 14,3 prosenttiyksikköä.

Alla on esitetty konsernin sekä Power-segmentin merkittävimpien tunnuslukujen vuoden 2022 vertailutiedot vuosineljänneksittäin yllä esitettyjen muutosten jälkeen.

Konsernin päivitetyt vuoden 2022 tunnusluvut

1–3/2022 4–6/2022 6–9/2022 10–12/2022 1–12/2022
Liikevaihto (1000 EUR) 60202 59827 64390 97578 281997
Käyttökate (1000 EUR) 5410 -614 4047 3367 12210
Käyttökate % 9,0 -1,0 6,3 3,5 4,3
Oikaistu käyttökate (1000 EUR) 5479 -431 4255 4350 13653
Oikaistu käyttökate % 9,1 -0,7 6,6 4,5 4,8
Liiketulos (1000 EUR) 3227 -2772 1929 1095 3479
Liikevoitto % 5,4 -4,6 3,0 1,1 1,2
Rahoitustuotot ja -kulut (1000 EUR) -3707 -678 -786 -5336 -10507
Kauden tulos (1000 EUR) -1294 -4133 1169 -5577 -9835
Oman pääoman tuotto % -2,6 -6,3 2,9 -9,9 -17,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0,06 -0,25 0,08 -0,34 -0,57
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR -0,06 -0,25 0,08 -0,34 -0,57

Power-segmentin päivitetyt vuoden 2022 tunnusluvut

MEUR 1–3/2022 4–6/2022 6–9/2022 10–12/2022 1–12/2022
Liikevaihto 20763 14043 14556 25596 74958
Käyttökate 8756 599 1147 8735 19237
Käyttökate-% 42,2 4,3 7,9 34,1 25,7

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mikko Jaskari, talousjohtaja
Puhelin: +358 40 053 5337​
Sähköposti: mikko.jaskari@enersense.com​

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa