Lehdistötiedote|19.1.2024

Enersense sitoutuu Science Based Targets -aloitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 19.1.2024 klo 10.00

Enersense on toimittanut sitoumuskirjeen kansainväliselle Science Based Targets -järjestölle (SBTi), joka edistää kunnianhimoisia ilmastotekoja. Science Based Targets -aloitteen mukaisesti Enersense tulee määrittämään SBTi:n kriteeristön mukaiset lähiajan päästövähennystavoitteet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen linjausta rajoittaa maapallon lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen.

Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet tullaan määrittelemään SBTi:n aikataulun mukaisesti kahden vuoden kuluessa sitoumuksen jättämisestä. Uusille tavoitteille haetaan SBT-järjestön hyväksyntä ja ne koskevat sekä Enersensen omaa toimintaa (Scope 1 ja 2) että koko toimitusketjua (Scope 3).

Enersensen kokonaispäästöistä suurin osa muodostuu arvoketjun Scope 3 -päästöistä, kuten ostetuista tuotteista ja palveluista. SBT-aloitteeseen sitoutumisen myötä asetettavat päästövähennystavoitteet ja toimenpiteet ulottuvat Enersensen koko toimitusketjuun.

”Ilmastonmuutoksen hillintä on vastuullisuustyömme ytimessä. Sitoutumalla SBTi-ilmastoaloitteeseen otamme tieteeseen perustuvan askeleen ympäristövastuumme kehittämisessä”, toteaa Enersensen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tommi Manninen.

Science Based Targets -aloitteesta

Science Based Targets -aloite on kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka taustalla ovat Carbon Disclosure Project (CDP), YK:n Global Compact -aloite (UNGC), Maailman luonnonvaraininstituutti (WRI) sekä Maailman luonnonsäätiö (WWF). Aloitteeseen sitoutuneet yritykset asettavat toiminnalleen tieteeseen perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet.

Yritysten asettamia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan on toteutettava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi selvästi alle 2 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkimyksenä rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen. Lisää tietoa SBTi:n verkkosivuilta: www.sciencebasedtargets.org

Lisätietoja:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti:tommi.manninen@enersense.com

Jaa