Pörssitiedote|2.2.2024

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 02.02.2024 klo 12.30

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle seuraavat ehdotuksensa 4.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Anna Miettinen ja Carl Haglund. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Ville Vuori ja Anders Dahlblom.

Hallitusammattilainen Ville Vuori, insinööri, eMBA, on toiminut Kemppi Oy:n toimitusjohtajana 2017–2023 ja Incap-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2014 – 2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kumera Drives Oy:ssä ja Skyhow Ltd.:ssä toimitusjohtajana sekä ABB-konsernissa useissa johtajatason tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Anders Dahlblom, KTM, CEFA, aloittaa 16.2.2024 Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana. Hän on aiemmin ollut Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtajana ja toimii tällä hetkellä Conficap Oy:n ja Are Oy:n hallituksen jäsenenä.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Carl Haglund, Anna Miettinen, sekä Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakko Eskola ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän toimii Nidoco AB:n Senior Industrial Advisor –roolissa. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta koska toimii 16.2.2024 lähtien Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

  • hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
  • muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth, Nidoco, ja jäseninä Marjo Miettinen, Ensto Invest ja Janne Vertanen, Verman Holding. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimii nimitystoiminnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset lisätään yhtiökokouskutsuun.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja: 

Alexander Ehrnrooth
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puhelin: +358 9 6122340

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa