Pörssitiedote|29.4.2024

Sisäpiiritieto: Enersense alaskirjaa 6 MEUR:n saatavan välimiesoikeuden annettua päätöksen Liettuassa, ja peruuttaa vuoden 2024 käyttökateohjauksen toistaiseksi

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 29.4.2024 klo 23.50

Enersense on 29.4.2024 vastaanottanut tiedon liettualaisen välimiesoikeuden tekemästä päätöksestä Enersensen ja Liettuan kantaverkkoyhtiö Litgridin välisessä sopimusriidassa, joka koskee kahteen vuosien 2021-2023 aikana Liettuassa toteutettuun projektiin liittyviä saatavia ja toimituksia. Enersense käynnisti asiassa välimiesmenettelyn huhtikuussa 2023. Välimiesoikeuden päätöksen mukaan Litgrid velvoitetaan maksamaan Enersenselle noin 1 miljoonaa euroa. Välimiesoikeuden päätöksen perusteella Enersense alaskirjaa vuoden 2022 tilinpäätökseen kirjatusta 7 miljoonan euron saatavasta 6 miljoonaa euroa. Alaskirjauksesta aiheutuu vastaava negatiivinen tulosvaikutus kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen käyttökatteeseen.

Yhtiö perehtyy välimiesoikeuden päätökseen tarkemmin sekä arvioi oikeudelliset jatkotoimenpiteet.

Enersense peruuttaa vuodelle 2024 annetun käyttökateohjauksen toistaiseksi. Yhtiön arvio vuoden 2024 liikevaihdon kehityksestä pysyy ennallaan.

Yhtiön 29.2.2024 annettu tulosohjaus vuodelle 2024

Enersensen vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 365–435 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 15–25 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan. Näkymät erityisesti yhtiön kasvualueilla ovat suotuisat. Käyttökatteen odotetaan kasvavan. Kannattavuuden odotetaan paranevan, vaikka kasvupanostukset jatkuvat.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Risto Takkala, väliaikainen talousjohtaja
Puhelin: +358 45 127 4414
Sähköposti: risto.takkala@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa