Toimintaympäristö

Meneillään olevien kansainvälisten konfliktien ylläpitämistä geopoliittisista jännitteistä ja maailmantalouden kehittymiseen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta markkinatilanne säilyi Enersensen liiketoiminta-alueilla kokonaisuudessaan hyvänä vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suomessa alkuvuoden aikana järjestetyt poliittiset lakot näkyivät toimintaympäristössä, mutta niillä ei ollut merkittävää vaikutusta Enersensen  toimintaan. Vaikka Venäjän hyökkäyssodan myötä nousseet raaka-aine-, materiaali- ja energian hinnat ovat tasaantuneet, ja osin palanneet sotaa edeltävälle tasolle, oli yleinen inflaatio Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen paikoin koholla.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset ovat vaikuttaneet tiettyjen asiakkaiden investointi- ja liiketoimintaympäristöön negatiivisesti. Toisaalta muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi energiaratkaisujen omavaraisuutta lisätään Euroopassa, minkä odotetaan nopeuttavan energiamurrokseen liittyvien hankkeiden toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös EU:n ja kansallisen tason energia- ja ilmastopolitiikka.

(Q1 2024 Liiketoimintakatsaus, 26.4.2024)