Toimintaympäristö

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla säilyi Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista, kohonneesta inflaatiosta ja yleisestä talouden  epävarmuudesta huolimatta hyvänä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vaikka sodan myötä nousseet raaka-aine-, materiaali- ja energian hinnat ovat tasaantuneet, ja osin palanneet sotaa edeltävälle tasolle, oli yleinen inflaatio Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen selvästi  koholla vaikuttaen erityisesti materiaali- ja palkkakustannuksiin ja sitä kautta projektien kannattavuuteen.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä korkean inflaation myötä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset vaikuttivat tiettyjen  asiakkaiden investointiympäristöön joiltain osin negatiivisesti. Toisaalta muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi energiaratkaisujen  omavaraisuutta lisätään Euroopassa, minkä odotetaan nopeuttavan energiamurrokseen liittyvien hankkeiden toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös EU:n ja kansallisen tason energia- ja ilmastopolitiikka.

Koronavirus aiheuttaa edelleen tartuntoja, mutta sitä käsitellään normaalina virustautina, eikä siihen enää liity poikkeuksellisia  rajoitustoimenpiteitä.

(Liiketoimintakatsaus Q1 2023, 8.5.2023)