Toimintaympäristö

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla säilyi Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ja yleisestä talouden epävarmuudesta huolimatta kokonaisuudessaan hyvänä vuoden 2023 aikana. Vaikka sodan myötä nousseet raaka-aine-, materiaali- ja energian hinnat ovat tasaantuneet, ja osin palanneet sotaa edeltävälle tasolle, oli yleinen inflaatio Enersenselle relevanteilla markkinoilla edelleen koholla vaikuttaen erityisesti materiaali- ja palkkakustannuksiin ja sitä kautta projektien kannattavuuteen kireässä kilpailuympäristössä.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset vaikuttivat tiettyjen asiakkaiden investointi- ja liiketoimintaympäristöön joiltain osin negatiivisesti. Toisaalta muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi energiaratkaisujen omavaraisuutta lisätään Euroopassa, minkä odotetaan nopeuttavan energiamurrokseen liittyvien hankkeiden toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös EU:n ja kansallisen tason energia- ja ilmastopolitiikka.

Koronavirusta alettiin vuoden 2023 alusta alkaen käsitellä normaalina virustautina, eikä siihen enää liity poikkeuksellisia rajoitustoimenpiteitä.

(Tilinpäätöstiedote 2023, 29.2.2024)