Toimintaympäristö

Markkinatilanne Enersensen liiketoiminta-alueilla säilyi Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista ja yleisestä talouden epävarmuudesta  huolimatta kokonaisuudessaan hyvänä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaikka sodan myötä nousseet raaka-aine-, materiaali- ja  energian hinnat ovat tasaantuneet, ja osin palanneet sotaa edeltävälle tasolle, oli yleinen inflaatio Enersenselle relevanteilla  markkinoilla edelleen koholla vaikuttaen erityisesti materiaali- ja palkkakustannuksiin ja sitä kautta projektien kannattavuuteen  kireässä kilpailuympäristössä.

Lisääntynyt epävarmuus talouskehityksestä sekä nousseet operatiiviset ja rahoituskustannukset vaikuttivat tiettyjen asiakkaiden  investointi- ja liiketoimintaympäristöön joiltain osin negatiivisesti. Toisaalta muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi  energiaratkaisujen omavaraisuutta lisätään Euroopassa, minkä odotetaan nopeuttavan energiamurrokseen liittyvien hankkeiden  toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös EU:n ja kansallisen tason energia- ja ilmastopolitiikka.

(Puolivuosikatsaus 2023, 3.8.2023)