Yhtiötiedote|20.12.2018

E-Sense Core – seuraavan sukupolven ohjelmistoalusta – on julkaistu

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 20.12.2018 klo 15.25

Enersense International Oyj (Enersense tai Yhtiö) on julkaissut seuraavan sukupolven E-Sense Core -nimisen ohjelmistoalustan. Teollisuuden projektinhallinnan, -optimoinnin ja -tiedonkulun tarpeisiin kehitetty digitaalinen ekosysteemi E-Sense Core on kehitetty uuden ajattelun pohjalta ja toteutettu nykyaikaisella teknologialla. Erityisesti huomiota on kiinnitetty ohjelmiston käytettävyyteen.

Tänä vuonna keväällä Enersense kertoi Nasdaq Helsinki First North -listautumisen yhteydessä julkaisevansa loppuvuonna E-Sense 3 -ohjelmistoalustan. E-Sense 3:n nimi muutettiin E-Sense Core -nimeksi uuden ohjelmistoalustan tuotantovaiheen aikana, samalla Yhtiö tuotteisti E-Sense -tuoteperheen. E-Sense Core ja sitä tukevat lisämoduulit ovat osa E-Sense -tuoteperhettä. Käsitteet Core ja lisämodulit kuvaavat digitaalisen ekosysteemin ajattelua ja mahdollisuutta laajentaa toiminnallisuuksia asiakastarpeiden mukaan.

Nyt julkistettu E-Sense Core on kolmas ohjelmisto E-Sense -sarjassa. Kaikki E-Sense -ohjelmistoalustat – E-Sense 1, E-Sense 2 ja E-Sense Core – ovat Enersensen Digitaaliset Ratkaisut ja palvelut -liiketoiminnan omatuotantoa. E-Sense 1 otettiin käyttöön vuonna 2011 ja E-Sense 2 vuonna 2014. Yrityskäyttäjiä näillä ohjelmistoilla on ollut yli 7 000 ja henkilökäyttäjiä runsas 65 000.

E-Sense Core on ollut pilottikäytössä Enersensen kahdella asiakkaalla tämän vuoden aikana. Yhtiön tavoitteena on ollut luoda seuraavan sukupolven ohjelmistoalusta, jossa käytettävyys on uudella tasolla.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi:
”Teollisuuden toiminta rakentuu projekteista. Uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä projektinhallinta ja -optimointi paranevat. Mitä suuremmasta projektista on kysymys, sitä enemmän siihen liittyy alihankintayrityksiä ja työntekijöitä. Näiden kansainvälisyys tuo projektijohdolle lisähaasteensa. Jo pelkästään lakisääteisten viranomaisraporttien tuottaminen vaatii toimivan sekä tehokkaan järjestelmän tuekseen. Nykyedellytys on, että projektitiedot tulee olla mahdollisimman läpinäkyvästi käytettävissä online 24/7. Lisäksi turvallisuus, sen eri muodoissaan, on ykkösprioriteetteja teollisuudessa. Digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä voidaan muun muassa osa turvallisuusvalvonnasta automatisoida. Digitaalisten verkkojen tehostuminen, langattomuus sekä päätelaitteiden ja erilaisten tunnisteiden teknologinen kehitys mahdollistavat monipuolisen tiedonkeruun myös teollisissa olosuhteissa. Tietoa keräämällä voidaan tehdä analyysejä ja niiden avulla parantaa toimintaa. Kehittämämme uusi E-Sense Core -digitaalinen ekosysteemi on rakennettu nykyaikaiselle teknologialle ja se on seuraavan sukupolven ohjelmistoalusta teollisuuden projektitarpeisiin. Näkemyksemme mukaan digitalisaatio tulee merkittävästi muuttamaan ja auttamaan teollisuutta lähitulevaisuudessa. Teollisuus 4.0 -käsite konkretisoituu toiminnan tasolle.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa