Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|23.3.2022

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj
Pörssitiedote,23.3.2022 klo 12.45

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n konserniin kuuluvan Nidoco Ab:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut 23,88 prosenttiin 22.3.2022. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 3820 000 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 23,88 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,88 - 23,88 15 996 060
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 Click here to enter text. 3820 000 23,88
A YHTEENSÄ 3 820 000 23,88

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Virala Oy Ab
Atine Group Oy
Nidoco Ab 23,88 3 820 000
Jaa