Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|17.6.2022

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj Pörssitiedote 17.6.2022 klo 13.20

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n konserniin kuuluvan Nidoco Ab:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut 25,01 prosenttiin 16.6.2022. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 4 000 000 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 25,01 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 25,01 - 25,01 15 996 060
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 23,88 - 23,88 -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 4 000 000 25,01
A YHTEENSÄ 4 000 000 25,01

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Virala Oy Ab
Atine Group Oy
Nidoco Ab 25,01 4 000 000

Jaa