Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|24.6.2021

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj
Pörssitiedote24.6.2021 klo 16.20

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Janne Vertaselta. Ilmoituksen mukaan Janne Vertasen ja tämän määräysvaltayhteisöjen osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle 10 prosenttiin 22.6.2021. Ilmoituksen mukaan liputusvelvollisella ja tämän määräysvaltayhteisöillä on yhteensä 1315 377 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 9,818 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,818 % - 9,818 % 13 397 729
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 26 916 1288 461 0,201 % 9,617
A YHTEENSÄ 1315 377 9,818 %

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Verman Group Oy 9,617 % - 9,617 %
Janne Vertanen 0,201 % - 0,201 %

Jaa