Pörssitiedote|31.8.2022

Enersense ja Helen hiilineutraalisuuteen tähtäävään strategiseen yhteistyöhön käyttö- ja kunnossapitopalveluissa

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 31.8.2022 klo 13.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj ja energiayhtiö Helen Oy ovat sopineet laajasta laitosten sekä verkkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävien strategisesta yhteistyöstä erityisalojen hankintalain alaisen julkisen kilpailutuksen jälkeen.

Helen ostaa jatkossa käyttö- ja kunnossapitopalveluita Smart Industry -liiketoiminta-alueeseen kuuluvalta Enersense IN Oy:ltä muun muassa neljän voimalaitoksen, 15 lämpökeskuksen, kuuden jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksen sekä yli 1500 kilometrin kaukolämpö- ja jäähdytysverkkojen sekä noin 60 kilometrin energiatunneleiden tarpeisiin Pääkaupunkiseudulla.

Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta, jonka jälkeen yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä kahdella kaksivuotisella optiolla. Hankinnan enimmäismäärä optioineen sopimuskaudella on 200 miljoonaa euroa. Yhteistyösopimuksella ei ole vaikutusta Enersensen vuoden 2022 ohjeistukseen, mutta se vahvistaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

”Sekä Enersensen että Helenin strategisena tavoitteena on olla keskeisesti mukana vihreässä siirtymässä, ja tämän sopimuksen myötä pystymme omalta osaltamme mahdollistamaan Helenin visiota olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tässä maailmantilanteessa myös huoltovarmuudella on aivan erityinen merkitys ja siihen meillä kriittisen infrastruktuurin erityisosaajana on paljon annettavaa”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj.

Palvelusopimuksen yhteydessä on myös sovittu, että käyttö- ja kunnossapitotehtävissä Helenillä työskennelleistä ihmisistä enintään 260 siirtyy liikkeen luovutuksella Enersensen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Laajan yhteistyösopimuksen myötä saamme lisää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä, mikä vahvistaa ja laajentaa osaamistamme ja palvelutarjontaamme entisestään. Saamme myös valmiit huoltokeskuskohteet, joita kehittää yhdessä asiakkaan kanssa toimintaympäristön muuttuessa vauhdilla. Meillä on paljon kokemusta erikokoisten kohteiden käyttö- ja kunnossapitopalveluista, joita olemme yhdessä asiakkaan kanssa pystyneet kehittämään johdonmukaisesti vastuullisemmiksi, paremmiksi ja tehokkaammiksi. Tämän kokemuksen pohjalta pystymme tarjoamaan Helenillekin vakaan ja luotettavan kumppanuussuhteen”, toteaa liiketoimintajohtaja Jaakko Leivo, Enersense International Oyj.

”Enersensen tavoitteet ja strategia tukevat hienosti Helenin matkaa energiamurroksessa ja strategiaamme hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamiseksi. Luotettavasti ja joustavasti hankitut käyttö- ja kunnossapitotehtävien palvelut auttavat meitä varautumaan toimintaympäristömme tuleviin muutoksiin, jotka edellyttävät ammattitaitoa, jatkuvuutta ja joustavuutta”, kertoo Timo Aaltonen, johtaja, energia-alusta ja tuotantoratkaisut, Helen Oy:stä.

Enersense on tuottanut käyttö- ja kunnossapitopalveluita teollisuussektorille jo yli 20 vuoden ajan. Laajoja käyttö- ja kunnossapidon palvelusopimuksia Enersensellä on useiden suurten suomalaisyritysten kanssa.

”Olemme vahvistaneet osaamistamme erityisesti käyttö- ja kunnossapidon osalta ja tämän kilpailutuksen voitto on oiva osoitus uusiutuneen organisaatiomme sitoutumisesta ja osaamisesta. Olemme kiitollisia ja ylpeitä, että saamme olla keskeinen strateginen kumppani Helenille heidän toteuttaessaan hiilineutraalia Heleniä vuonna 2030. Uskomme, että tämä kumppanuus avaa meille mahdollisuuksia päästä jatkossa kehittämään muidenkin suurempien kaupunkien vastaavia palveluita tehokkaammiksi ja joustavammiksi sekä paremmin energiamurrosta ja hajautettua energiantuotantoa vastaavaksi. Tarkoituksenamme on hyödyntää uutta osaamista ja henkilökuntaa laajemmin koko Suomessa”, Jaakko Leivo kertoo

Sopimuksen on määrä astua voimaan 1.11.2022 ja se tarvitsee Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Jaa