Pörssitiedote, Liputusilmoitukset|2.2.2022

Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Enersense International Oyj
Pörssitiedote,2.2.2022 klo 9.50

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Ilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiön Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut 8,64 prosenttiin 1.2.2022. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 1 382 449 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 8,64 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Liputusvelvollisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,64 - 8,64 15 996 060
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,82 - 14,82

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/osakelajiISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000301585 Click here to enter text. 1 382 449 8,64
A YHTEENSÄ 1 382 449 8,64

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Kyösti Kakkonen 0 0 0
Kakkonen-Yhtiöt Oy 0 0 0
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 8,64 8,64 1 382 449

Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkonen omistaa 55,3 % Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä, joka omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä.

Jaa