Lehdistötiedote|2.2.2022

Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamisesta P2X:n investointipäätös – Enersensen P2X-sijoituksen arvioidaan toteutuvan helmikuussa

Enersense International Oyj   
Lehdistötiedote 2.2.2022 klo 12.45

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj tiedotti 8.12.2021 ja 31.1.2022 suunnitelmistaan sijoittaa 13 miljoonaa euroa vihreän vedyn tuottajayhtiöön P2X Solutions Oy:hyn. Järjestelyn toteutuessa arviolta helmikuussa 2022 Enersense ja P2X ovat sopineet merkittävästä kumppanuudesta sekä vetytuotantolaitoksen rakentamisessa että myöhemmin tuotantolaitoksen kunnossapidossa tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Tulevaan sijoitukseen liittyen P2X tiedotti 2.2.2022 tehneensä 70 miljoonan euron investointipäätöksen Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamisesta Harjavaltaan. Harjavallan Suurteollisuuspuistoon tuleva vihreän vedyn tuotantolaitos on kapasiteetiltaan 20 MW, ja sen rakentamistyöt alkavat syksyllä 2022. Laitoksen on tarkoitus valmistua aikataulun mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja, Enersense International Oyj:

”Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitoksen investointipäätös on merkittävä asia. Vedyn rooli päästöttömien energiaratkaisujen ja energian varastoinnin kehittämisessä on keskeisessä asemassa. Vetymarkkina kasvaa kovaa vauhtia ja on hienoa, että kehityksen kärkijoukoissa on mukana myös suomalaisia toimijoita.”

P2X:n tarkoituksena on toteuttaa samalla konseptilla myös muita vihreän vedyn tuotantolaitoksia, ja seuraavien laitosten valmistelutyö on jo aloitettu. P2X valmistaa vihreää vetyä täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. Osan tuottamastaan vihreästä vedystä yhtiö jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Prosessin sivuvirtoina syntyvä lämpö ja happi voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Jaa