Enersense International Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen liputusilmoitus (Virala Oy Ab)

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 5.2.2024 klo 16.00

Enersense International Oyj on vastaanottanut 5.2.2024 Virala Oy Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n tytäryhtiö Nidoco AB omistaa 21,98 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Virala Oy Ab:n rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä on 800 000 osaketta, mikä vastaa 4,85 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä. Viralan ja Nidocon yhteenlaskettu omistusmäärä on 4 425 000 osaketta, mikä vastaa 26,83 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Ennen liputusilmoitusta Nidocon omistusmäärä oli 4 425 000 osaketta, mikä vastasi 26,83 prosenttia Enersensen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Enersensen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 16 492 527.

Liputusvelvollisen omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (7. A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7. B)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

21,98

4,85

26,83

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

25,01

25,01

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000301585

0

3 625 000

0

21,98

A YHTEENSÄ

3 625 000

21,98

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osaketoimitus/ nettoarvon tilitys

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 Termiini

19.4.2024

5.2.2024

osaketoimitus

800 000

4,85

B YHTEENSÄ

800 000

4,85

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä  %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Virala Oy Ab 4,85 800 000
Atine Group Oy
Nidoco AB 21,98 3 625 000

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Tommi Manninen
Viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com