Pörssitiedote|31.10.2022

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt osingon toisen erän maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 31.10.2022 klo 11.35

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön tilikautta 2021 koskevan toisen 0,05 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivästä 4.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.

Yhtiön hallituksen päätöksen perusteella osingon toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingon täsmäytyspäivänä 1.11.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 8.11.2022.

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 1.599.606,00 euroa kutsuhetken osakemäärän mukaan laskettuna. Osinko päätettiin maksaa kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta maksettiin 6.5.2022.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Jaa