Yhtiötiedote|12.2.2020

Enersense International Oyj:n omistajapohjaan merkittävä muutos – mukana operatiivinen johto ja yrittäjistä koostuva sijoittajaryhmä

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 12.2.2020 klo 15.00

Enersense International Oyj:n kaikki operatiivisen johtoryhmän jäsenet, eli Jussi Holopainen, Risto Takkala, Jaakko Leivo ja Joonas Palosaari, sekä johtoryhmän ulkopuolelta Yhtiön työntekijät Mika Linnamäki, Eero Mäkelä sekä Jouni Palosaari ja yrittäjistä koostuva AktiiviOmistajat-niminen sijoittajaryhmä ovat tänään 12.2.2020 solmineet sopimuksen, jossa kyseiset tahot ostavat Yhtiön pääomistajalta Corporatum Oy:ltä 2 958 200 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 49,9 prosenttia Yhtiön osakekannasta. Kaupan osakekohtainen hinta on 1,95 euroa osakkeelta.

Omistusoikeus on sovittu siirtyvän kahdessa erässä: ensimmäinen erä (1 025 641 osaketta) siirtyy tänään toteutetun kaupan yhteydessä ja toinen erä (1 932 559 osaketta) maaliskuun 2020 aikana tiettyjen kaupan ehtojen täyttyessä.     

Ostajapuoli toteuttaa osakekaupat pääosin sijoitusyhtiö MBÅ Invest Oy:n kautta, jonka omistajiin kuuluvat Enersensen operatiivisen johdon ja mainittujen työntekijöiden lisäksi muun muassa yrittäjät Markku Kankaala, Petri Suokas, Martti Haapala. MBÅ Invest Oy:n ulkopuolelta ostajakonsortioon kuuluu myös Tomi Hyttinen Taloustieto Incrementum Ky:n kautta.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi:
”Näen osakekaupan ja sitä kautta tulleen laajemman omistuspohjan erittäin positiivisena Enersensen tulevaisuuden kannalta. Enersensen operatiivinen johto on sitoutunut johtamaan yhtiötämme eteenpäin kohti strategisia kasvutavoitteitamme.”

MBÅ Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala:
”Yrittäjien yhteenliittymä nimeltä AktiiviOmistajat on tunnistanut Enersensessä potentiaalisen sijoituskohteen. Yhdessä operatiivisen johdon kanssa tulemme osallistumaan aktiivisesti yhtiön kehittämiseen ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattamiseen.”

Enersense International Oyj:n perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja Corporatum Oy:n omistaja Aaron Michelin:
”Enersensen toimiva johto on näyttänyt halukkuutensa ja kyvykkyytensä ottaa entistä suuremman roolin yhtiön omistaja-arvon kehittämisessä. Olen vakuuttunut siitä, että omistuksen laajentuminen vahvistaa kaikkien osakkeenomistajien etua ja takaa menestyksekkään jatkumon yhtiön kasvulle.” 

Yhtiön uusi osakasluettelo on nähtävissä Yhtiön sijoittajille suunnatulla internetsivustolla heti, kun se on teknisesti mahdollista. Osakkeiden lukumäärä ei ole muuttunut omistusmuutosten seurauksena.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu 1.1.2020 alkaen kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2018 aikana keskimäärin 727 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Jaa